Letní provoz

 Od 3. 7. do 31. 8. 2017 je na celé Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava letní omezený provoz od 8.00 do 13.30 hodin.

.


© 2017 VŠB-TU Ostrava