Rozšíření akreditace Zkušebních laboratoří ICT

23. 9. 2019
miniatura
V rámci dozoru ČIA byl systém managementu laboratoře úspěšně převeden na novelizovanou normou ČSN EN ISO 17025:2018. Rozsah zkoušek byl rozšířen o...

SLAVNOST TRILOBITA NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ

8. 12. 2018
miniatura
TRILOBIT aneb studentské slavnosti na Katedře geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava.

3. ročník Technohraní v Mostě

6. 11. 2018
miniatura
V sobotu 3. listopadu 2018 v prostorách Střediska volného času v Mostě proběhl již 3. ročník Technohraní, které byl určen dětem ve věku od 6 do 12...

Projekt: INVARO

23. 3. 2018
miniatura
Hodnocení zdrojů a rizik spojených s invazivními druhy rostlin v příhraniční oblasti

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2018.

15. 1. 2019
miniatura
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlašuje soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2018.

Smlouva o spolupráci Hornicko-geologické fakulty s AHOL Vyšší odbornou školou

5. 12. 2018
miniatura
Ředitel AHOL Vyšší odborné školy pan Ing. Bc. David Nespěšný, MBA podepsal Rámcovou smlouvu o spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou VŠB -...

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. děkanem HGF VŠB-TUO

12. 2. 2018
Dne 10. 2. 2018 byl do funkce děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO jmenován prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.

Akademie věd ČR ocenila geologa Zdeňka Vašíčka

12. 12. 2018
miniatura
Prestižní ocenění za dlouholeté zásluhy o rozvoj oboru geologie osobně předala ve středu 12. prosince předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Hornická paráda u příležitosti oslavy svátku sv. Barbory

4. 12. 2018
miniatura
Hornická paráda u příležitosti oslavy svátku sv. Barbory a přijetí zástupců hornických spolků České republiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Jak bezpečně se ve městě cítíte?

1. 10. 2018
miniatura
V Ostravě se v průběhu října uskuteční online mapování zkoumající, jak bezpečně se obyvatelé Ostravy cítí, a to v rámci projektu finančně podpořeného...

Ostravská Noc vědců. (Ne)bezpečně chytrá akce!

16. 8. 2016
30. 9. 2016 od 17 do 22 hodin se bude v Ostravě konat 4. ročník Ostravské Noci vědců (ONV). Akci pořádají obě ostravské univerzity – Ostravská...
16. 2. 2019
Při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě pořádá Svět Techniky Ostrava přátelské prezentační setkání vědkyň a žen působících ve vědě a...
17. 10. 2019 , 16:00 - 17:30
Přednáška prof. RNDr. Antonín Přichystala, DSc.

© 2019 VŠB-TU Ostrava