Odborný asistent (Institut environmentálního inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava)

8. 3. 2018
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení míst akademických pracovníků...

Tajemník (Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava)

22. 2. 2018
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava vypisuje externí výběrové řízení k obsazení místa tajemníka na...

Letní škola v Paříži

15. 12. 2017
miniatura
ESTACA Campus Paris-Saclay pořádá letní školu na téma CFD Applications in Aeronautical Engineering.

Soutěž MS kraje o nejlepší inovativní nápady

26. 4. 2017
Moravskoslezský kraj vyhlásil soutěž o nejlepší inovativní nápady. Realizaci vybraných projektů podpoří až půl milionem korun.

Ostravská Noc vědců. (Ne)bezpečně chytrá akce!

16. 8. 2016
30. 9. 2016 od 17 do 22 hodin se bude v Ostravě konat 4. ročník Ostravské Noci vědců (ONV). Akci pořádají obě ostravské univerzity – Ostravská...

Vedoucí katedry (Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava )

8. 3. 2018
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa vedoucího katedry na: - Katedru...

Konference GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení

13. 2. 2018
miniatura
Akce, jež je organizována v rámci sympozia GIS Ostrava 2018 v Ostravě v termínu 21. - 23. března 2018.

Nejlepší vysokoškoláci byli oceněni Dobrým listem komory

10. 11. 2017
miniatura
Okresní hospodářská komora Most již podeváté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých škol a vyšších odborných škol, členů OHK Most,...

GIS Ostrava 2017 - Geoinformatika v pohybu

24. 3. 2017
miniatura
Institut geoinformatiky Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava uspořádal mezinárodní sympozium GIS Ostrava 2017. 3 dny, 174 účastníků ze 4 zemí...

3. místo v ČCPR 2016!!!

17. 6. 2016
miniatura
Kampaň Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava Budoucnost má hloubku získala 3. místo na 11. ročníku České ceny za PR.

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. děkanem HGF VŠB-TUO

12. 2. 2018
Dne 10. 2. 2018 byl do funkce děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO jmenován prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.

11th International Mine Ventilation Congress

12. 7. 2017
The 11th International Mine Ventilation Congress (11th IMVC) will be held in Xi’an, China on September 14-20, 2018. Since the first IMVC was held in...

Kampaň "Budoucnost má hloubku" získala mimořádné ocenění Prima Zlatá pecka za rok 2016

24. 2. 2017
Dne 23. února 2017 převzala agentura Action Please s týmem Radima Dittricha, Adama Trojáka a Jiřího Mlčocha zvláštní mediální cenu za kampaň...
7. 4. 2018 , 9:00 - 14:30
7.4.2018, Aula VŠB-TUO
31. 5. 2018 - 2. 6. 2018
Konference je určena pro vědecké pracovníky, odborníky z firem, státní správy a partnerské organizace, které se zabývají těžbou a úpravou nerostných...

© 2018 VŠB-TU Ostrava