Akademický pracovník (odborný asistent) Katedra environmentálního inženýrství (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

19. 7. 2018
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka...

Akademický pracovník (docent) a akademický pracovník (odborný asistent) - Katedra ekonomiky a systémů řízení (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

4. 7. 2018
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení míst akademických pracovníků...

STONES 2018 pro žáky 9. tříd základních škol v Mostě

13. 6. 2018
miniatura
Institut kombinovaného studia v Mostě při Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s Magistrátem města Mostu pořádal ve dnech 14. –...

Matematika učí lidi myslet, je dobré z ní maturovat

29. 3. 2018
miniatura
Rozhovor s nejstarším didaktikem matematiky v Česku Františkem Kuřinou.

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. děkanem HGF VŠB-TUO

12. 2. 2018
Dne 10. 2. 2018 byl do funkce děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO jmenován prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.

Soutěž MS kraje o nejlepší inovativní nápady

26. 4. 2017
Moravskoslezský kraj vyhlásil soutěž o nejlepší inovativní nápady. Realizaci vybraných projektů podpoří až půl milionem korun.

3. místo v ČCPR 2016!!!

17. 6. 2016
miniatura
Kampaň Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava Budoucnost má hloubku získala 3. místo na 11. ročníku České ceny za PR.

Akademický pracovník (odborný asistent) Katedra environmentálního inženýrství (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

4. 7. 2018
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka...

Akademický pracovník (odborný asistent) Katedra geoinformatiky (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

4. 7. 2018
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka...

3. kolo výběru studentů do programu Podpory talentovaných studentů

5. 6. 2018
Hornicko-geologická fakulta vyhlašuje v rámci rozvojového projektu „Analýza studia a talentovaní studenti" (IRP/2016/60)

GIS A GISÁČEK OSTRAVA 2018

23. 3. 2018
miniatura
Ve dnech 21. – 23. 3. 2018 proběhl v prostorách auly VŠB – Technické univerzity Ostrava další ročník mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2018, které...

Nejlepší vysokoškoláci byli oceněni Dobrým listem komory

10. 11. 2017
miniatura
Okresní hospodářská komora Most již podeváté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých škol a vyšších odborných škol, členů OHK Most,...

Kampaň "Budoucnost má hloubku" získala mimořádné ocenění Prima Zlatá pecka za rok 2016

24. 2. 2017
Dne 23. února 2017 převzala agentura Action Please s týmem Radima Dittricha, Adama Trojáka a Jiřího Mlčocha zvláštní mediální cenu za kampaň...

Akademický pracovník (odborný asistent) Katedra geologického inženýrství (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

4. 7. 2018
Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka...

Projekt: INVARO

23. 3. 2018
miniatura
Hodnocení zdrojů a rizik spojených s invazivními druhy rostlin v příhraniční oblasti

11th International Mine Ventilation Congress

12. 7. 2017
The 11th International Mine Ventilation Congress (11th IMVC) will be held in Xi’an, China on September 14-20, 2018. Since the first IMVC was held in...

Ostravská Noc vědců. (Ne)bezpečně chytrá akce!

16. 8. 2016
30. 9. 2016 od 17 do 22 hodin se bude v Ostravě konat 4. ročník Ostravské Noci vědců (ONV). Akci pořádají obě ostravské univerzity – Ostravská...
V této sekci se momentálně nic nenachází

© 2018 VŠB-TU Ostrava