Aktuality

Rozšíření akreditace Zkušebních laboratoří ICT

miniatura
23. 9. 2019
V rámci dozoru ČIA byl systém managementu laboratoře úspěšně převeden na novelizovanou normou ČSN EN ISO 17025:2018. Rozsah zkoušek byl rozšířen o novou zkoušku.

Soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2018.

miniatura
15. 1. 2019
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci konsorcia PROGRES 3 vyhlašuje soutěž o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2018.

Akademie věd ČR ocenila geologa Zdeňka Vašíčka

miniatura
12. 12. 2018
Prestižní ocenění za dlouholeté zásluhy o rozvoj oboru geologie osobně předala ve středu 12. prosince předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

SLAVNOST TRILOBITA NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ

miniatura
8. 12. 2018
TRILOBIT aneb studentské slavnosti na Katedře geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Smlouva o spolupráci Hornicko-geologické fakulty s AHOL Vyšší odbornou školou

miniatura
5. 12. 2018
Ředitel AHOL Vyšší odborné školy pan Ing. Bc. David Nespěšný, MBA podepsal Rámcovou smlouvu o spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou VŠB - Technické univerzity Ostrava.

Hornická paráda u příležitosti oslavy svátku sv. Barbory

miniatura
4. 12. 2018
Hornická paráda u příležitosti oslavy svátku sv. Barbory a přijetí zástupců hornických spolků České republiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

3. ročník Technohraní v Mostě

miniatura
6. 11. 2018
V sobotu 3. listopadu 2018 v prostorách Střediska volného času v Mostě proběhl již 3. ročník Technohraní, které byl určen dětem ve věku od 6 do 12 let.

Jak bezpečně se ve městě cítíte?

miniatura
1. 10. 2018
V Ostravě se v průběhu října uskuteční online mapování zkoumající, jak bezpečně se obyvatelé Ostravy cítí, a to v rámci projektu finančně podpořeného Technologickou agenturou ČR.

Projekt: INVARO

miniatura
23. 3. 2018
Hodnocení zdrojů a rizik spojených s invazivními druhy rostlin v příhraniční oblasti

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. děkanem HGF VŠB-TUO

12. 2. 2018
Dne 10. 2. 2018 byl do funkce děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO jmenován prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.

Ostravská Noc vědců. (Ne)bezpečně chytrá akce!

16. 8. 2016
30. 9. 2016 od 17 do 22 hodin se bude v Ostravě konat 4. ročník Ostravské Noci vědců (ONV). Akci pořádají obě ostravské univerzity – Ostravská univerzita a letos poprvé také VŠB – Technická univerzita Ostrava. Vědecko-popularizační akce pod záštitou Evropské komise se bude konat na fakultách obou škol na mnoha místech v Ostravě. Letos na téma bezpečnost!

© 2019 VŠB-TU Ostrava