Věda, výzkum a inovace

 

Aktuality

28.3.2017
Technologická agentura ČR (TA ČR) dnes vyhlásila první veřejnou soutěž v programu ZÉTA, jehož cílem je zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi. Dílčím cílem programu je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.
27.3.2017
Zájemcům o problematiku vědeckých výstupů, zejména těch publikačních mohou zhlédnout videozáznam ze semináře, který IDEA pořádala 16.3.2017 pod názvem „Jak publikují muži a žen v české vědě. Genderové rozdíly ve vědeckém publikačním výkonu a spoluautorství“
24.3.2017
Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.
22.3.2017
Firma SHIMADZU Corp. ve spolupráci se Slovenskou chemickou společností a firmami Contipro a.s., Linde Gas a.s. a Kienbaum und Partners GmbH vyhlašuje osmnáctý ročník Soutěže o Cenu Shimadzu.
21.3.2017
Připomínáme termín uzávěrky soutěže Neuron Impuls, který je již 31. 3. 2017.
14.3.2017
Dne 10.3.2017 proběhlo na půdě VŠB-TUO vyhodnocení Soutěže o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2016.
13.1.2017
Otevřená soutěž Neuron Impuls určená odvážným a originálním výzkumným projektům, resp. excelentním vizionářům, kteří svou inovativností posunou hranice daného oboru.

© 2017 VŠB-TU Ostrava