Úřední deska

Legislativní dokumenty

Název dokumentu  Číslo dokumentu Místo uchování Verze Platí od Platí do
Jednací řád vědecké rady HGF HGF_LEG_09_006 děkanát HGF A 3.2.1999  
Volební a jednací řád AS HGF HGF_LEG_09_007 děkanát HGF B 5.1.2011  
Aktuální znění Statutu HGF HGF_LEG_09_005 děkanát HGF C 18.2.2014  


© 2018 VŠB-TU Ostrava