Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Ekonomika surovin

O studijním programu

Uspokojování potřeb člověka je nerozlučně spjato s nerostným bohatstvím naší planety. Zajištění surovin v potřebných kvantitativních a kvalitativních parametrech vyžaduje ze strany člověka nemalé úsilí, zvláště jsou-li nerostné suroviny získávány za čím dál složitějších podmínek. Proces získávání nerostných surovin vyžaduje specialisty, kteří disponují komplexem znalostí a dovedností umožňující řešit odborné a manažerské problémy v celé jeho šíři a složitosti. Ekonomika surovin tím, že je multidisciplinárním věděním oborem integrující ložiskovou geologii, hornictví, úpravnictví, ekonomiku a management má nezbytné předpoklady nejen předmětnou problematiku studovat, ale i připravit potřebné odborníky.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290011
Název programu Ekonomika surovin
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a systémů řízení
Garant doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova ekonomika a management
obchodování s komoditami
ložiska nerostných surovin
těžba a průmysl
řídicí a informační systémy