Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
 • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
 • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
 • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Ekonomika surovin

O studijním programu

Uspokojování potřeb člověka je nerozlučně spjato s nerostným bohatstvím naší planety. Zajištění surovin v potřebných kvantitativních a kvalitativních parametrech vyžaduje ze strany člověka nemalé úsilí, zvláště jsou-li
nerostné suroviny získávány za čím dál složitějších podmínek. Proces získávání nerostných surovin vyžaduje specialisty, kteří disponují komplexem znalostí a dovedností umožňující řešit odborné a manažerské problémy v celé jeho šíři a složitosti. Ekonomika surovin tím, že je multidisciplinárním věděním oborem integrující ložiskovou geologii, hornictví, úpravnictví, ekonomiku a management má nezbytné předpoklady nejen předmětnou problematiku studovat, ale i připravit potřebné odborníky.

Profese

 • Projektant
 • Hodnotitel rizik
 • Manažer

Dovednosti

 • IT dovednosti/znalosti: MS Office, (Easy archiv výhodou)
 • Znalost technologie těžby a zpracování nerostných surovin
 • Znalost způsobů zpracování a analýzy dat
 • Znalosti v oblasti odpadového hospodářství
 • Orientace v podnikové ekonomice
 • Znalost surovinové politiky ČR
 • Znalost základních programů PC
 • Znalost metod zlepšování procesů
 • Znalost horního práva
 • Znalost tvorby podnikatelského záměru
 • Znalost managementu
 • Finanční matematika
 • Znalost surovin a jejich využití
 • Znalosti z oblasti technologií výroby
 • Znalost techlogie úpravy surovin
 • Metody snižování nákladů
 • Znalosti s návrhy způsobů zahlazení hornické činnosti (sanace, rekultivace)
 • Projektové řízení
 • Znalost ekonomických analýz
 • Znalosti organizace a řízení výrobních činností (důl, lom)
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290011
Název programu česky Ekonomika surovin
Název programu anglicky Mineral Economics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a systémů řízení
Garant doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova obchodování s komoditami
ekonomika a management
ložiska nerostných surovin
těžba a průmysl
řídicí a informační systémy