Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v navazujících magisterských studijních programech jsou 2 roky.
  • O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní obor Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields

Informace pro uchazeče

Navazující magisterský obor je založen na kombinaci přírodních, ekonomických a stavebně – technických věd, včetně disciplín oborových. Cílem oboru je připravit absolventy pro řídící, projekční a provozní činnost v oblasti obnovy a rozvoje opuštěných a nefunkčních průmyslových prostor – brownfieldů. Výuka oboru staví na vědomostech z matematiky, fyziky a chemie. Teoretické znalosti z přednášek si studenti prohlubují praktickými dovednostmi v rámci cvičení, seminářů, kolokvií a terénních cvičení. Významnou roli ve vzdělávacím procesu má řešení případových studií diskutovaných a řešených v rámci odborných kolokvií a praktických terénních cvičení. Případové studie mají za cíl rozvíjet tematické odborné zaměření studia a samostatnou systematickou práci studentů.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Nerostné suroviny
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 3914T026
Název oboru česky Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
Název oboru anglicky European School for Brownfields Technical Redevelopment
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.