Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin

O studijním programu

Odpady, druhotné suroviny – současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat úpravu a zpracování nerostných surovin a zároveň nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství a programem „nulového“ odpadu. Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program "Odpadové hospodářství a úprava surovin" připravuje studenty i v oblastech informatiky nebo vizualizací spojených s procesními technologiemi, ale nezapomíná ani na soft skills.
Po ukončení studia najdeš široké uplatnění v průmyslových podnicích nebo podnikatelských subjektech (technolog, odpadový hospodář, technik, vedoucí laboratoří, manažer), ve výzkumu, ve státní správě na odborech životního prostředí.

Profese

 • Odpadový hospodář
 • Referent státní správy
 • Projektant
 • Vedoucí laboratoře
 • Biotechnolog
 • Technolog
 • Manažer
 • Technolog úpravy surovin
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0712A290001
Název programu česky Odpadové hospodářství a úprava surovin
Název programu anglicky Waste Management and Mineral Processing
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Úpravnictví
Odpadové hospodářství
Oběhové hospodářství
Technologie
Suroviny