Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní obor Technologie a hospodaření s vodou

Informace pro uchazeče

V bakalářském studijním oboru jsou probírány fyzikálně chemické a chemické procesy používané při úpravě vody na vodu pitnou, technologické procesy, hygienická zabezpečení, čistění odpadních vod a zpracování kalů. Ve studiu je kladen důraz na chemické, fyzikálně chemické a bakalářské disciplíny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a cizích jazyků. Dále jsou studenti seznámeni se základy vodního hospodářství, projektování vodohospodářských zařízení, hydrologie a klimatologie, technologie zpracování odpadních vod a revitalizace vodních toků.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Nerostné suroviny
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 2102R006
Název oboru česky Technologie a hospodaření s vodou
Název oboru anglicky Water Technologies and Water Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Klíčová slova Čištění vod
Kanalizace
Ochrana vod
Zásobování vodou
Vodárenství