Uchazeči

Stále otevřeno přijímací řízení
pro bakalářské a navazující magisterské studium:
do 30. 9. 2017


© 2017 VŠB-TU Ostrava