Uchazeči

Termín pro podání přihlášek do třetího kola přijímacího řízení
pro bakalářské a navazující magisterské studium:
do 12. 9. 2017


© 2017 VŠB-TU Ostrava