Přijímací řízení

Přijímání ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava se uskutečňuje přijímacím řízením, které fakulta vyhlašuje veřejně v souladu se zákonem o vysokých školách. Podrobnější informace o pravidlech a podmínkách přijetí lze získat na těchto stránkách nebo na studijním oddělení

Podmínky přijetí ke studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2018/2019

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava