Poplatky za studium

Poplatky spojené se studiem podle § 58 odst. 1 až 5 zákona č.111 Sb. o VŠ v platném znění a čl.9 Statutu VŠB -TUO

Správní poplatky (Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby) - dokument .pdf


© 2018 VŠB-TU Ostrava