Studium a výuka

Technical Computing Camp 2018

29. 6. 2018
5. ročník letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací

3. kolo výběru studentů do programu Podpory talentovaných studentů

5. 6. 2018
Hornicko-geologická fakulta vyhlašuje v rámci rozvojového projektu „Analýza studia a talentovaní studenti" (IRP/2016/60)

Dobrovolníci na mezinárodní konferenci TBEX

24. 5. 2018
26. - 28. července 2018, Ostrava

Soutěž pro účastníky programu Erasmus+ Erasmus Travellers Competition

23. 5. 2018
Soutěž "Erasmus Travellers Competition" o stipendium ve výši 1000 EUR pro studenty a cestovatele, kteří by rádi sdíleli své zkušenosti ze zahraničního pobytu Erasmus+

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VŠB-TUO

30. 4. 2018
Česká hutnická společnost ve spolupráci s vedením TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. vypisuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VŠB-TUO
všechny novinky ...

Záležitosti spojené se studiem řeší Studijní oddělení.

Seznam nabízených akreditovaných studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019

Bakalářské studium: doba studia 3 roky, titul Bc.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Geovědní a montánní turismus    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální biotechnologie      
Environmentální inženýrství    
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Trhací práce v hornickém inženýrství      
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie  
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Navazující magisterské studium: doba studia 2 roky, titul Ing.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální inženýrství    
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields    
Minerální biotechnologie      
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 4 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
       
Geologické inženýrství    
Studijní program Hornictví        
Hornictví a hornická geomechanika    
Studijní program Nerostné suroviny
       
Úpravnictví    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika        
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 3 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Inženýrská ekologie
       
Ochrana životního prostředí v průmyslu    
Studijní program Geodézie a kartografie
       
Důlní měřictví a geodézie    
Studijní program Řízení systémů v oblasti nerostných surovin    


© 2018 VŠB-TU Ostrava