Studium a výuka

27.3.2017
Studenti Fakulty strojní mohou získat 5000 Kč a 2000 Kč.
15.3.2017
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI NA FMMI V ROCE 2017 SPOJENOU S FINANČNÍ ODMĚNOU PRO PRVNÍ TŘI PRÁCE V POŘADÍ
9.3.2017
Přihlas svou bakalářskou, diplomovou či ročníkovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství do soutěže ČDS&T a vyhraj!
24.2.2017
Studijní okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou k dispozici ke stažení.
24.1.2017
Očekáváš od školy něco víc než jen tuny knih, hodiny učení a práci na školních projektech? Chceš, aby tvé studium bylo neobyčejné, vyzkoušet si něco extra, poznat nové lidi, zažít vysokou školu jinak a k tomu získat cenné zkušenosti už při škole?
5.10.2016
Přijď v úterý 11. 10. 2016 v 11:10 do místnosti F311. Slavnostně otevíráme math support centre, třeba jeho služeb využiješ i Ty!
všechny novinky ...

Záležitosti spojené se studiem řeší Studijní oddělení.

Seznam akreditovaných studijních programů a oborů pro akademický rok 2017/2018

Bakalářské studium: doba studia 3 roky, titul Bc.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Geovědní a montánní turismus    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální biotechnologie      
Environmentální inženýrství    
Systémové inženýrství v průmyslu  
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Trhací práce v hornickém inženýrství      
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Navazující magisterské studium: doba studia 2 roky, titul Ing.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální inženýrství    
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields    
Minerální biotechnologie      
Systémové inženýrství v průmyslu  
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Trhací práce v hornickém inženýrství      
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 4 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
       
Geologické inženýrství    
Studijní program Hornictví        
Hornictví a hornická geomechanika    
Studijní program Nerostné suroviny
       
Úpravnictví    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika        
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 3 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Inženýrská ekologie
       
Ochrana životního prostředí v průmyslu    
Studijní program Geodézie a kartografie
       
Důlní měřictví a geodézie    
Studijní program Řízení systémů v oblasti nerostných surovin    

Nabídka vypsaných témat disertačních prací pro akademický rok 2017/2018:


© 2017 VŠB-TU Ostrava