Studium a výuka

Dobrovolník na Olympijském festivalu Ostrava

4. 1. 2018
Právě v těchto dnech probíhá nábor dobrovolníků. Staňte se součástí Olympijského festivalu Ostrava!

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci

20. 12. 2017
Studenti Fakulty strojní mohou získat 5000 Kč a 2000 Kč.

Automotive Vertical Innovation Camp in Italy

12. 12. 2017
Automotive talents wanted!

Soutěž Pro vodu

12. 10. 2017
Soutěž pro jednotlivce i týmy Téma: návrhy řešení problematických situací s vodou Termín odevzdání: 31. ledna 2018
všechny novinky ...

Záležitosti spojené se studiem řeší Studijní oddělení.

Seznam nabízených akreditovaných studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019

Bakalářské studium: doba studia 3 roky, titul Bc.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Geovědní a montánní turismus    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální biotechnologie      
Environmentální inženýrství    
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Trhací práce v hornickém inženýrství      
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie  
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Navazující magisterské studium: doba studia 2 roky, titul Ing.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální inženýrství    
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields    
Minerální biotechnologie      
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 4 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
       
Geologické inženýrství    
Studijní program Hornictví        
Hornictví a hornická geomechanika    
Studijní program Nerostné suroviny
       
Úpravnictví    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika        
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 3 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Inženýrská ekologie
       
Ochrana životního prostředí v průmyslu    
Studijní program Geodézie a kartografie
       
Důlní měřictví a geodézie    
Studijní program Řízení systémů v oblasti nerostných surovin    


© 2018 VŠB-TU Ostrava