Studium a výuka

2. kolo výběru studentů do programu Podpory talentovaných studentů

18.10.2017
Vážené studentky, vážení studenti, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství vyhlašuje v návaznosti na rozvojový projekt „Analýza studia a talentovaní studenti“ (IRP/2016/60) v AR 2017/2018 2. kolo výběru studentů do programu Podpory talentovaných studentů (dále jen PTS), které je určeno pro studenty 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, v prezenční formě studia.

Soutěž Pro vodu

12.10.2017
Soutěž pro jednotlivce i týmy Téma: návrhy řešení problematických situací s vodou Termín odevzdání: 31. ledna 2018

ŠKODA DAY 2017

4.10.2017
15. 11. 2017, Mladá Boleslav

PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

26.4.2017
Uvažujete-li o tom, že byste po absolvování svého odborného studia působili jako středoškolští učitelé odborných předmětů, získali byste tímto studiem, který je akreditován ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (podle § 9 odst. 2 zákona č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) nejen potřebnou pedagogickou kvalifikaci, ale také OSVĚDČENÍ, které opravňuje k pedagogické činnosti na středních školách.
všechny novinky ...

Záležitosti spojené se studiem řeší Studijní oddělení.

Seznam akreditovaných studijních programů a oborů pro akademický rok 2017/2018

Bakalářské studium: doba studia 3 roky, titul Bc.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Geovědní a montánní turismus    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální biotechnologie      
Environmentální inženýrství    
Systémové inženýrství v průmyslu  
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Trhací práce v hornickém inženýrství      
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Navazující magisterské studium: doba studia 2 roky, titul Ing.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální inženýrství    
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields    
Minerální biotechnologie      
Systémové inženýrství v průmyslu  
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Trhací práce v hornickém inženýrství      
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 4 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
       
Geologické inženýrství    
Studijní program Hornictví        
Hornictví a hornická geomechanika    
Studijní program Nerostné suroviny
       
Úpravnictví    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika        
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 3 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Inženýrská ekologie
       
Ochrana životního prostředí v průmyslu    
Studijní program Geodézie a kartografie
       
Důlní měřictví a geodézie    
Studijní program Řízení systémů v oblasti nerostných surovin    

Nabídka vypsaných témat disertačních prací pro akademický rok 2017/2018:


© 2017 VŠB-TU Ostrava