Studium a výuka

Falling Walls Lab Czech Republic

12. 3. 2018
Share your idea and win a trip to Berlin!

Wizz Air spouští druhý ročník soutěže WIZZ Youth Challenge

6. 3. 2018
První cena: neomezené cestování v síti WIZZ na celý rok

Studentská soutěž na téma Změna interiérů Menzy 5

2. 3. 2018
Soutěž se vyhlašuje pro jednotlivce i kolektivy.

Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

20. 2. 2018
Přihlaste svůj projekt do soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu a vyhrajte studijní cestu do Etiopie!

Vyhlášení stipendií pro AR 2017/2018

19. 2. 2018
Prospěchové stipendium až 40 tis. Kč

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci

20. 12. 2017
Studenti Fakulty strojní mohou získat 5000 Kč a 2000 Kč.
všechny novinky ...

Záležitosti spojené se studiem řeší Studijní oddělení.

Seznam nabízených akreditovaných studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019

Bakalářské studium: doba studia 3 roky, titul Bc.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Geovědní a montánní turismus    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální biotechnologie      
Environmentální inženýrství    
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Trhací práce v hornickém inženýrství      
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie  
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Navazující magisterské studium: doba studia 2 roky, titul Ing.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství        
Geologické inženýrství    
Studijní program Nerostné suroviny        
Ekonomika a řízení v oblasti surovin  
Environmentální inženýrství    
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields    
Minerální biotechnologie      
Technologie a hospodaření s vodou      
Úprava surovin a recyklace        
Zpracování a zneškodňování odpadů    
Studijní program Hornictví
       
Těžba nerostných surovin a jejich využívání    
Studijní program Geodézie a kartografie        
Důlní měřictví        
Inženýrská geodézie    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika
       
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 4 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Geologické inženýrství
       
Geologické inženýrství    
Studijní program Hornictví        
Hornictví a hornická geomechanika    
Studijní program Nerostné suroviny
       
Úpravnictví    
Studijní program Geodézie, kartografie a geoinformatika        
Geoinformatika    

Doktorské studium: doba studia 3 roky, titul Ph.D.

  Ostrava Most
 Forma studia prezenční komb. prezenční komb.
Studijní program Inženýrská ekologie
       
Ochrana životního prostředí v průmyslu    
Studijní program Geodézie a kartografie
       
Důlní měřictví a geodézie    
Studijní program Řízení systémů v oblasti nerostných surovin    


© 2018 VŠB-TU Ostrava