Cihla - od historie po současnost

 11. 12. 2018, 10:45
 JA 309
Cihla - od historie po současnost
Dne 11. 12. 2018 od 10:45 na JA 309 proběhne odborný seminář k problematice cihlářského průmyslu - Těžba a zpracování surovin pro cihlářský průmysl.

Přednášejícím bude Ing. Jan Fiala, obchodní ředitel Cihelny Štěrboholy.
Seminář zajišťuje Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB – TU Ostrava.
Účast všech studentů oborů “Těžba nerostných surovin“, „Trhací práce v hornickém inženýrství“ a „ Úprava a recyklace nerostných surovin“ je v rámci výuky povinná.

Seminář je veřejný a zveme tímto všechny zájemce o danou problematiku.

  49.8341172N; 18.1646183E
Vloženo: 3. 12. 2018
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: 500 - Děkanát HGF
Externí kontaktní osoby : Jan Fiala
Garantující útvary:  542 - Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
Zpět