Akademický pracovník (odborný asistent) Katedra environmentálního inženýrství (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba)

Děkan Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka pro Katedru environmentálního inženýrství

Místo výkonu práce: Ostrava

Výše úvazku: 50 %

Termín nástupu: dle dohody

Náplň práce

Akademický pracovník (odborný asistent) pro výuku se zaměřením na preventivní přístupy v ochraně životního prostředí (udržitelná výroba a spotřeba, čistší produkce, systémy environmentálního managementu, pracovní prostředí).

Požadavky

Kvalifikační předpoklady:

VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost nebo akademický titul v příslušné oblasti (CSc., Ph.D.), publikační činnost v oboru, praxe v příslušném oboru, předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci, zájem o vzdělávání a profesní růst, schopnost týmové práce, schopnost komunikace v anglickém jazyce, morální a občanská bezúhonnost.

 

Požadované doklady:

přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / soupis publikační činnosti (databáze SCOPUS/WoS).

 

Doplňující informace

Obálku označte textem: NEOTVÍRAT – Výběrové řízení odborný asistent HGF

 

Přihlášky doručte nejpozději do 30 dnů od data zveřejnění. V případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení. K přijímacímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči. HGF VŠB-TUO si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

 

Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko – geologická fakulta, 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava - Poruba

Vloženo: 19. 7. 2018
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 500 - Děkanát HGF
Zpět