STONES 2018 pro žáky 9. tříd základních škol v Mostě

STONES 2018 pro žáky 9. tříd základních škol v Mostě
Institut kombinovaného studia v Mostě při Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s Magistrátem města Mostu pořádal ve dnech 14. – 17. května 2018 workshop s názvem STONES 2018. Tato akce, pořádána v rámci podpory technického vzdělávání, vzešla z již uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci se statutárním městem Most. Workshop byl určen žákům 9. tříd základních škol v Mostě. Workshopu se zúčastnilo 23 tříd s celkovým počtem 500 žáků.

Cílem workshopu bylo především podpořit zájem žáků ZŠ o studium na školách s polytechnickým zaměřením, rozvinout jejich polytechnickou gramotnost. Dalším cílem bylo seznámit žáky s dlouholetým působením Institutu kombinovaného studia v Mostě v Ústeckém kraji.

Žáci měli možnost vyzkoušet si a rozpoznat různé druhy hornin, minerálů a také měření geodetickým přístrojem teodolitem. Žáci byli do celého procesu zkoumání aktivně zapojeni. Získané vědomosti zapisovali do tabulek jednotlivých úloh v brožuře, kterou dostali. Po provedení všech úloh žáci obdrželi diplom o absolvování workshopu „ STONES 2018“.

Sotva workshop skončil, dostavily se ohlasy ze strany statutárního města Mostu a to, že akce byla úspěšná a s největší pravděpodobností bude v příštím školním roce zopakována. Nejvíce bylo kladně hodnoceno to, že se žáci aktivně účastnili plnění zadaných úkolů.

Cílem statutárního města Most je vytvořit z této aktivity tradici.

Vloženo: 13. 6. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 500 - Děkanát HGF
Zpět