3. kolo výběru studentů do programu Podpory talentovaných studentů

Hornicko-geologická fakulta vyhlašuje v rámci rozvojového projektu „Analýza studia a talentovaní studenti" (IRP/2016/60)

Co nabízíme?

Prohloubení znalostí v daném oboru studia;
odborné vedení mentorem, tj. akademickým pracovníkem fakulty;
možnost zapojení se do činnosti na projektech;
za aktivní účast v programu PTS přidělení mimořádného stipendia.
Zapojení do projektu je určeno studentům bakalářského a magisterského studia v prezenční formě.

Zájemci o zapojení do tohoto programu musí do 14. 6. 2018 na adresu silvie.heviankova@vsb.cz zaslat motivační dopis, který bude obsahovat:

stručné strukturované CV; důvody, proč chce student být do programu zařazen;
event. předchozí aktivity studenta (např. spolupráce na řešení projektů SGS aj., účast na akcích SVOČ apod., výjezd v rámci ERASMU nebo jiné formy mobility, spolupráce s průmyslem apod.); aktivity, o něž by student měl v programu péče zájem.

Vloženo: 5. 6. 2018
Kategorie:  Informace pro studenty
Útvar: 500 - Děkanát HGF
Zpět