GIS A GISÁČEK OSTRAVA 2018

GIS A GISÁČEK OSTRAVA 2018
Ve dnech 21. – 23. 3. 2018 proběhl v prostorách auly VŠB – Technické univerzity Ostrava další ročník mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2018, které pořádá Katedra geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, a kterého se zúčastnilo více jak 130 účastníků z Česka i zahraničí a zároveň konference GISáček určená studentům vysokých škol.

Konference GISáček byla určená studentům vysokých škol, kteří zde měli možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Stejně jako v předchozích letech byla konference součástí Sympozia GIS Ostrava 2018, které probíhalo ve dnech 21.3.-23.3.2018. 

Konference byla otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice a Polsku, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských, a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací.

Zúčastnit se mohl každý, kdo měl zájem prezentovat nebo jen shlédnout výsledky práce vystupujících studentů. Prezentace byly akceptovány v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Zájem o konferenci projevili také zástupci veřejné správy a firem. Využili tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a případně ovlivnili témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení

V rámci sympozia GIS Ostrava 2018 byla organizována konference GIS Ostrava 2018 - Geoinformatics for Safety & Security Management, pod záštitou
prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., rektora VŠB-TUO; prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana MSK; Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora statutárního města Ostrava; České asociace pro geoinformace; České kartografické společnosti. 

Prezentovaná témata:

Geoinformační infrastruktury
Dálkový průzkum Země (vč. UAV)
Zdroje geodat
Real-time geodata a real-time prostorové aplikace
Smart cities
Senzorové sítě
Vývoj GIS aplikací
SW pro bezpečnost a řešení krizových situací
Prostorové modelování a simulace
GeoComputation
Neurčitost a nejistota v GIS
Prostorové analýzy rizik, prostorové a časoprostorové analýzy
Analýzy a predikce kriminality
Analýzy dopravní nehodovosti a GIS pro bezpečnější provoz na komunikacích
Mapování, monitorování a predikce přírodních rizik
Mapování, monitorování a predikce sociálních (sociálně-patologických) rizik
Mapování, monitorování a predikce antropogenních (technických) rizik
GIS v požární ochraně
GIS v operačním a krizovém řízení
GIS v armádě a bezpečnostních sborech
Vizualizace
Etické, bezpečnostní a legislativní otázky geoinformatiky
Nové trendy v geoinformatice

 

Vloženo: 23. 3. 2018
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 500 - Děkanát HGF
Zpět