Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Organizace výuky na HGF od 22. 11. 2021

Informace pro studenty prezenční a kombinované formy studia.

Vzhledem k aktuální nepříznivé edpidemiologické situaci bude výuka na základě rozhodnutí děkana Hornicko-geologické fakulty probíhat následovně:

Prezenční forma studia

  • u přednášek pro skupiny do 50 studentů prezenční formou
  • u přednášek pro skupiny nad 50 studentů on-line formou v reálném čase (dle pokynů přednášejícího)
  • cvičení, laboratorní cvičení, terénní cvičení, semináře apod. budou probíhat prezenční formou

Kombinovaná forma studia

  • přednášky, cvičení, laboratorní a terénní cvičení, semináře aj. budou probíhat on-line formou.

Zkoušení pro všechny typy a formy studia v zimním semestru AR 2021/2022 bude probíhat prezenční formou.

Při pobytu na VŠB-TUO dodržujte veškerá hygienická opatření, která jsou aktuálně v platnosti. 

Vloženo: 22. 11. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět