Osoby pověřené správou PC a WWW

 

Institut
Webové stránky
Správce počítačů
 
516
doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
 
541
Bc. Jana Stejskalová
doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
 
542
Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Ing. Martin Hummel, Ph.D.
 
544
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ing. Miroslav Novosad, Ph.D.
 
545
Ing. Roman Danel, Ph.D.
Ing. Michal Řepka, Ph.D.
 
546
Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
 
548
Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Hvězdárna a planetárium
Mgr. Adam Fišer
Miroslav Otisk, MSc., MBA
Geologický pavilon
Ing. Martina Polášková
-

© 2018 VŠB-TU Ostrava