Navazující magisterské studium je určeno pro studenty, kteří chtějí získat detailní znalosti z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií. Studenti si během studia detailně rozšíří své znalosti o širokou škálu moderních geoinformačních technologií a analytických postupů. Důraz je kladen na technickou problematiku, a tak se předměty zaměřují na programování, algoritmizaci, ale také na pokročilé analytické postupy, modelování a simulace. Program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost uplatnění v oblasti firem i veřejných institucí využívajících k podpoře svých pracovních činností širokou škálu geoinformačních technologií.

Využitelnost geoinformačních technologií v řadě oborů v organizacích veřejné i komerční sféry a jejich schopnost nabídnout nové moderní produkty a služby otevírá větší prostor pro spolupráci institutu s praxí, řešení zajímavých projektů, stáže studentů i pedagogů nebo zapojení odborníků z praxe do výuky. Naší snahou je reflektovat na požadavky praxe a rychlý vývoj technologií.

Navazující magisterské programy

Geodézie, kartografie a geoinformatika
Program je určen především pro studenty, kteří chtějí získat detailní znalosti z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií. Studenti si během studia detailně rozšíří své znalosti o širokou škálu moderních geoinformačních technologií a analytických postupů. Důraz je kladen na technickou problematiku, a tak se předměty zaměřují na programování, algoritmizaci, ale také na pokročilé analytické postupy, modelování a simulace. Program je koncipován tak, aby poskytnul studentům možnost...
Zjistěte více