Skip to main content
Skip header

Having completed your secondary school studies, you can apply to study in one of our Bachelor’s Programmes of Study described below.

Bachelor programmes

Waste Management and Mineral Processing

Waste and secondary raw materials – current and future problems for the humanity. The study focuses on beneficiation and processing of mineral resources and new European trends in waste management focusing on circular economy and zero waste programme. The study shall prepare graduates for the implementation of modern technologies in processing, recycling, and use of waste and secondary raw materials. The study programme prepares students also in the areas of information science and...

Waste Management and Mineral Processing

Waste and secondary raw materials – current and future problems for the humanity. The study focuses on beneficiation and processing of mineral resources and new European trends in waste management focusing on circular economy and zero waste programme. The study shall prepare graduates for the implementation of modern technologies in processing, recycling, and use of waste and secondary raw materials. The study programme prepares students also in the areas of information science and...

Water – Strategic Resource

Voda je strategickou surovinou 21. století! Je nejcennějším přírodním zdrojem na Zemi a je nezbytná nejen pro život, ale také pro průmysl a zemědělství, pro rekreaci a celou řadu dalších oblastí. Je prostě všude kolem nás! S tím souvisí velmi dobrá uplatnitelnost absolventů tohoto studijního programu. A co Tě naučíme? Budeš vědět, jak vyhledávat zdroje vody, jak ji jímat a upravit pro její další použití, jak ji dopravit ke spotřebiteli, jak ji odvést a následně čistit. Také tě naučíme vodu...