V rámci vědeckovýzkumných aktivit se akademičtí pracovníci a doktorandi katedry účastní řady domácích a zahraničních konferencí.

Katedra environmentálního inženýrství je od roku 1996 pořadatelem vědecké konference s mezinárodní účastí Conference on Environment and Mineral Processing (EAMP). Odkaz na konferenci EAMP můžete najít také na Facebookových stránkách konference.

Dovolujeme si vás pozvat na další ročník této konference, která bude probíhat 30.5. - 1.6. 2019.