Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Odpadové hospodářství a úprava surovin

Informace pro uchazeče

Odpady, druhotné suroviny – současný i budoucí problém lidstva. U nás můžeš studovat úpravu a zpracování nerostných surovin a zároveň nové evropské trendy v odpadovém hospodářství s důrazem na oběhové hospodářství a programem „nulového“ odpadu. Studium tě připraví pro uplatňování moderních technologií při zpracování, recyklaci a využívání odpadů a druhotných surovin. Studijní program "Odpadové hospodářství a úprava surovin" připravuje studenty i v oblastech informatiky nebo vizualizací spojených s procesními technologiemi, ale nezapomíná ani na soft skills.
Po ukončení studia najdeš široké uplatnění v průmyslových podnicích nebo podnikatelských subjektech (technolog, odpadový hospodář, technik, vedoucí laboratoří, manažer), ve výzkumu, ve státní správě na odborech životního prostředí.

Profese

  • Projektant
  • Technolog úpravy surovin
  • Technolog
  • Odpadový hospodář
  • Biotechnolog
  • Manažer
  • Referent státní správy
  • Vedoucí laboratoře
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0712A290001
Název programu česky Odpadové hospodářství a úprava surovin
Název programu anglicky Waste Management and Mineral Processing
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova Úpravnictví
Odpadové hospodářství
Technologie
Oběhové hospodářství
Suroviny