Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Environmentální inženýrství

Informace pro uchazeče

Bakalářské studium je zaměřeno na profilování absolventů pro potřeby kvalifikované práce ve státní i veřejné správě se zaměřením na komplexní péči o složky životního prostředí a krajiny v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Studium oboru vychází z teoretických základů matematiky, fyziky, biologie a chemie a na ně navazujících disciplín souvisejících s péčí o krajinu a šetrným využíváním přírodních zdrojů. Student v rámci studia oboru získává přehled o ekonomických a právních souvislostech i jejich řešeních vztahujících se k životnímu prostředí. Studentům je poskytován kvalitní základ přírodovědeckých a inženýrských disciplín, včetně nezbytných laboratorních postupů.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Nerostné suroviny
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 3904R005
Název oboru česky Environmentální inženýrství
Název oboru anglicky Environmental Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra environmentálního inženýrství
Garant doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Klíčová slova Environmentální chemie
Monitorování životního prostředí
Ochrana složek životního prostředí
Ochrana přírody a krajiny
Biologie a ekologie