HGF Hornicko-geologická fakulta
Katedra environmentálního inženýrství

Po absolvování středoškolského studia si můžete vybrat ke studiu bakalářské obory, které jsou jednotlivě rozepsány na následujících odkazech.

Bakalářské programy

Nerostné suroviny
Bakalářské studijní obory mají multidisciplinární charakter a jsou založeny na kombinaci přírodovědných, technických, technologických a ekonomických věd zaměřených na problematiku nerostných surovin, upřednostňují moderní přístupy k dobývání a využívání zdrojů nerostných surovin v širokých společenských souvislostech s ohledem na environmentální vlivy a ochranu životního prostředí včetně recyklačních technologií a hospodaření s vodou. Vychází se z moderních poznatků úpravnických biotechnologií,...
Zjistěte více