V celoškolské laboratoři rozšířené reality AR labkde nalézáme uplatnění rozšířené reality napříč obory z celé univerzity, hájí barvy HGF právě naše laboratoř ILAB RFID. Z AR labu jsme dostali zapůjčeny jedny brýle Microsoft Hololens. Tyto brýle pro rozšířenou realitu, krásně doplnily plejádu vybavení pro rozšířenou a virtuální realitu a znásobily tak možností integrace těchto technologií do světa průmyslu. Bezesporu zajímavou aplikací bylo propojení dat z CAD programů pro modelování proudění metanu a jejich následná vizualizace.

Nyní nastává období seznamování se s touto technologií a odhalování jejich potenciálu, který je omezen pouze hranicemi lidské představivosti.

Výuka z oblasti rozšířené a virtuální reality je aktuálně zapojena zejména v předmětu Prezentace a distribuce informací. Studenti se zde seznamují s možnostmi, jak se toto relativně nové odvětví promítne do budoucnosti marketingu, vizualizace ekonomických dat, světa retailu, logistiky a dalších odvětví spojených s ekonomií.

Mimo jiné probíhají četná školení a popularizátorské akce pro střední školy a zájemce o tuto technologii.  Laboratoř je zapojena do několika projektů, kde technologii virtuální a rozšířené reality využíváme, napříč obory.

Z hornicko-geologických oborů je to například využití při vizualizaci proudění metanu anebo využití VR/AR při navrhování a vizualizace plánů pro rekultivaci krajiny po hornických činnostech.