Hornicko-geologická fakulta

Kód Řešitel Název projektu Rok zahájení Rok ukončení Celkové náklady
18197 Matušková Simona Ing., Ph.D. LIMBRA: Decreasing the Negative Outcomes of Brain Drain in the Raw Material Sector 2019 2021
LTE117005 Staša Pavel Ing., Ph.D. Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb 2017 2020
TF03000053 Beneš Filip Ing., Ph.D. Internet věcí v obchodech budoucnosti 2016 2019
RPP2016/102 Vaněk Michal doc. Ing., Ph.D. Inovace výuky managementu v oboru Ekonomika a řízení v oblasti surovin 2016 2018
SP2016/29 Beierová Kateřina Ing. Vytvoření systému pro analýzy trhu průmyslových podniků 2016 2016 270000,-
TB040MPO015 Vilamová Šárka doc. Ing., Ph.D. Metodika pro využití brownfields, vycházející ze specifik Ústeckého a Moravskoslezského kraje 2015 2016
FRVS2015/146 Ballarin Marek Ing. Uplatnitelnost absolventů ekonomických oborů HGF VŠB - TU Ostrava z pohledu různých cílových skupin. 2015 2015
SP2015/11 Chlopecký Jakub Ing. Stanovení závislosti exploatace stavebních nerostných surovin na vnějších podmínkách 2015 2015 250000,-
SP2015/36 Beierová Kateřina Ing. Vytvoření systému pro analýzu konkurence průmyslových podniků 2015 2015 526000,-
520R1/2014 Kodym Oldřich doc. Dr. Ing. Adresářové informační a jmenné služby pro aplikace Internetu věcí a jejich pilotní nasazení v akademické síti CESNET v ČR 2014 2015
FRVS2014/108 Špakovská Kateřina Ing. Bc. Tvorba didaktických médií v anglickém jazyce pro podporu výuky managementu 2014 2014
SP2014/2 Otte Lukáš Ing., Ph.D. Porovnání technologií mirroringu současných databázových systémů a jejich použití pro tvorbu fault-tolerant systémů 2014 2014 190000,-
SP2014/6 Mindášová Dominika Ing., Ph.D. „Analýza motivujících a stimulujících faktorů a jejich vliv na zaměstnance průmyslového podniku“ 2014 2014 160000,-
LF13005 Kebo Vladimír doc. Dr. Ing. RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu 2013 2016
SP2013/134 Štolba Miroslav Ing. Návrh a realizace datového rozhraní mezi systémem Fluent 2013 2013 340000,-
SP2013/33 Jurco Tomáš Ing. Studie možností využití inteligentních senzorů, standardů pro middleware a EPCIS v prostředí těžby, dopravy a zpracování nerostných surovin 2013 2013 390000,-
TA02011078 Kebo Vladimír doc. Dr. Ing. Chytrá folie pro automatickou identifikaci 2012 2014
TA02010698 Kebo Vladimír doc. Dr. Ing. Vývoj systému identifikace, evidence a kontroly ochranných pracovních pomůcek HZS ČR pomocí RFID technologie 2012 2013
SP2012/22 Kučerová Lucie Ing. Využití matematického modelování ekonomických procesů při hledání optimálního způsobu financování technologií při exploataci a úpravě stavebních nerostných surovin 2012 2012 300000,-
SP2012/8 Krčmarská Lucie Ing., Ph.D. Vytvoření kompetenčního modelu pro studenty HGF VŠB – TU Ostrava z pohledu těžebních společností. 2012 2012 250000,-
518325-LLP-1-2011-1-FI-ERASMUS-FEXI Řepka Michal Ing., Ph.D. Evropská síť automatizačních zdrojů 2011 2014
ROZP2011/19/5 Kebo Vladimír doc. Dr. Ing. Rozvoj silných stránek a odstraňování slabých stránek HGF 2011 2011
ROZP2010/19/34 Kebo Vladimír doc. Dr. Ing. Rozvoj mezinárodní laboratoře a spolupráce v oblasti aplikací RFID technologií 2010 2010
ROZP2010/C2 Kodym Oldřich doc. Dr. Ing. Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologii pro vzdálenou komunikaci 2010 2010
SP/2010115 Lasáková Martina Ing. Ekonomické zhodnocení efektivnosti tepelných úspor obytných domů 2010 2010 218000,-
SP/201057 Bartošíková Michaela Ing. Ekonomické aspekty insolvenčního řízení v podmínkách průmyslového podniku. 2010 2010 66000,-
GA105/09/1366 Kebo Vladimír doc. Dr. Ing. Využití virtuální reality v simulaci a řízení výrobních procesů 2009 2011
ROZP2009/19/20 Matušková Simona Ing., Ph.D. Geovědní a ekonomické kurzy Univerzity 3. věku na HGF VŠB-TUO 2009 2009
ROZP2009/C29 Rusev Zdravko Minčev Ing., CSc. Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci 2009-2013 2009 2009
GA105/08/1072 Neustupa Zdeněk doc. Dr.Ing. Výzkum kvantifikace externalit u biotopů typických pro kulturní krajinu ČR a zpracování datového modelu GIS. 2008 2010
ROZP2008/204 Kodym Oldřich doc. Dr. Ing. Příprava a realizace elektronických/multimediálních studijních podpor včetně prostředků pro jejich prezentaci 2008 2008
ROZP2006/405 Kodym Oldřich doc. Dr. Ing. Rozvoj podpůrné infrastruktury pro výuku odborných předmětů z oblasti informatiky studijního oboru 6209R013 Informační a systémový management 2006 2006