Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

VAŠÍČEK, Stanislav, Tomáš OBR, Filip BENEŠ, Vladimír KEBO, Pavel STAŠA a Jiří ŠVUB. Způsob výroby inteligentního obalu na bázi fólie opatřené identifikačním RFID tagem. 2016. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

BENEŠ, Filip, Jiří ŠVUB, Pavel STAŠA, Miroslav BOHÁČ a Lubomír OPARTY. Interaktivní obrazovka s RFID čtečkou. GABEN, spol. s r.o., 2018. [Detail]
BENEŠ, Filip, Jiří ŠVUB, Pavel STAŠA a Lukáš VOJTĚCH. Set pro vizualizaci dat pomocí rozšířené reality. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
ŠVUB, Jiří, Pavel STAŠA, Filip BENEŠ, Miroslav BOHÁČ a Jakub UNUCKA. Wifi tag. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
BENEŠ, Filip, Jiří ŠVUB, Pavel STAŠA a Miroslav BOHÁČ. Rozšířená realita v realitu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
BENEŠ, Filip, Jiří ŠVUB, Pavel STAŠA a Miroslav BOHÁČ. Systém pro pasivní lokalizaci a vizualizaci naměřených dat. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
BENEŠ, Filip, Jiří ŠVUB, Pavel STAŠA, Miroslav BOHÁČ a Jakub UNUCKA. Aktivní lokalizátor nákupních vozíků na ploše prodejny. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
BENEŠ, Filip, Jiří ŠVUB, Pavel STAŠA, Boháč MIROSLAV a Jakub BENEŠ. RFID tag měřící teplotu pro potravinářské účely. VŠB-TU, HGF Institut ekonomiky a systémů řízení, 2017. [Detail]
STAŠA, Pavel, Jiří ŠVUB, Filip BENEŠ, Jakub UNUCKA a Lukáš VOJTĚCH. Prototyp EPCIS – EPCIS Checkpoint. VŠB-TU, HGF Institut ekonomiky a systémů řízení, 2016. [Detail]
BENEŠ, Filip, Vladimír KEBO, Aleš KUREČKA, Pavel STAŠA a Jiří ŠVUB. Systém pro automatizaci laboratorních testů UHF RFID systémů. VŠB-TU, HGF Institut ekonomiky a systémů řízení, 2015. [Detail]
BENEŠ, Filip, Jiří ŠVUB, Pavel STAŠA, Vladimír KEBO a Tomáš OBR. Prototyp chytré plastové fólie pro automatickou identifikaci. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ŠVUB, Jiří, Filip BENEŠ, Pavel STAŠA, Vladimír KEBO a Jakub UNUCKA. Prométheus - Zásahový oblek vybavený RFID tagem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
BENEŠ, Filip, Jiří ŠVUB, Pavel STAŠA, Vladimír KEBO a Tomáš OBR. Chytrá fólie pro automatickou identifikaci. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
JURCO, Tomáš, Miroslav ŠTOLBA, Michal ŘEPKA, Filip BENEŠ, Jiří ŠVUB a Vladimír KEBO. Kompaktní bezodrazová komora pro měření RFID zařízení. VŠB-TU, HGF Institut ekonomiky a systémů řízení, 2013. [Detail]

Poloprovoz, technologie

STAŠA, Pavel, Jiří ŠVUB, Filip BENEŠ, Miroslav BOHÁČ, Jakub UNUCKA, Pavel SÁZEL a Lukáš VOJTĚCH. Poloprovoz AutoEPCIS. GABEN, spol. s r.o., 2016. [Detail]
STAŠA, Pavel, Jiří ŠVUB, Filip BENEŠ, Miroslav BOHÁČ, Jakub UNUCKA, Pavel SÁZEL a Lukáš VOJTĚCH. Poloprovoz AutoEPCNet CZ pro potřeby automobilového průmyslu. VŠB-TU, HGF Institut ekonomiky a systémů řízení, 2015. [Detail]
ŠVUB, Jiří, Filip BENEŠ, Pavel STAŠA, Vladimír KEBO a Tomáš OBR. Poloprovoz procesu výroby fólie pro automatickou identifikaci. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
ŠVUB, Jiří, Filip BENEŠ, Pavel STAŠA, Vladimír KEBO a Jakub UNUCKA. Themis - Poloprovoz systému evidence s pomocí RFID a informačního systému. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]

Certifikovaná metodika

VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Šárka VILAMOVÁ a Roman KOZEL. Metodika pro klasifikaci komerční využitelnosti ploch brownfields v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. 2016. [Detail]
DANEL, Roman, Petra FUCHSÍKOVÁ, Pavel STAŠA, Jiří ŠVUB, Filip BENEŠ, Jakub UNUCKA, Vít CILEČEK, Pavel SÁZEL a Vladimír KEBO. Integrace výstupů z AutoEPCNet pro ERP systémy firem. 2015. [Detail]
BENEŠ, Filip, Pavel STAŠA, Jiří ŠVUB, Jakub UNUCKA, Vladimír KEBO, Lukáš VOJTĚCH a Petra FUCHSÍKOVÁ. Použití AutoEPCNet pro automobilový průmysl. 2014. [Detail]
BENEŠ, Filip, Petra FUCHSÍKOVÁ, Vladimír KEBO, Pavel STAŠA, Jiří ŠVUB, Jakub UNUCKA a Lukáš VOJTĚCH. Úprava normy EPC. 2013. [Detail]
VANĚK, Michal, Yveta TOMÁŠKOVÁ a Michail ŠENOVSKÝ. Metodika hodnocení bezpečnostních projektů. 2012. [Detail]