Kniha odborná

HYS, Katarzyna, Liliana HAWRYSZ, Roman KOZEL a Šárka VILAMOVÁ. Customer service systems in the context of international studies: Mystery e-mail/website visits. Košice: Technical University of Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2258-2. [Detail]
BORA, Petr, Michal VANĚK a Kateřina ŠPAKOVSKÁ. RISK PREMIUM AND COST OF CAPITAL: APPLICATION IN MINING INDUSTRY. Košice: Technická univerzita Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2261-2. [Detail]
KRČMARSKÁ, Lucie, Igor ČERNÝ a Kateřina ŠPAKOVSKÁ. Managerial competencies in education and practice. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1758-8. [Detail]
VILAMOVÁ, Šárka, Marian PIECHA a Roman KOZEL. Dynamic Modelling of the Commercial Real Estate Market Focused on the Issue of the Solution of Brownfields. Košice: Fakulta BERG Technické univerzity v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1761-8. [Detail]
KIRÁLY, Alexander, Šárka VILAMOVÁ a Roman KOZEL. Environmental Protection in the International Legislation Context. Košice: Fakulta BERG Technické univerzity v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1765-6. [Detail]
JANOVSKÁ, Kamila, Šárka VILAMOVÁ a Roman KOZEL. Structural Analysis – Exact Methodology Ensuring Economic Balance and Efficiency of Industrial Activity. Košice: Fakulta BERG Technické univerzity v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1762-5. [Detail]
KOZEL, Roman, Šárka VILAMOVÁ a Marian PIECHA. The Use of Cluster Analysis in B2B Marketing Research. Košice: Fakulta BERG Technické univerzity v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1764-9. [Detail]
MATUŠKOVÁ, Simona. Study on Some Central Europe Regional Airports. Košice: TU - Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1760-1. [Detail]
BENEŠ, Filip. Localization of objects with RFID technology. Košice: TU v Košiciach, Fakulta BERG, Děkanát - Edičné stredisko, 2014. ISBN 978-80-553-1759-5. [Detail]
STAŠA, Pavel. Modeling and Simulation of Mine Gases Flow. Košice: Technická universita v Košicích, 2014. ISBN 978-80-553-1767-0. [Detail]
OTTE, Lukáš a Vladislav VANČURA. MODELING THE UNDERGROUND COAL MINE EXTRACTION PROCESS WITH PETRI NETS. Košice: Technická univerzita Košice - Fakulta BERG, 2014. ISBN 978-80-553-1752-6. [Detail]
PAWLICZEK, Adam, Karel SKOKAN, Miroslav RÖSSLER, Roman KOZEL, Daniela NAVRÁTILOVÁ a Radomír PISZCZUR. Behavior and Performance of Czech and Slovak Business Enterprises (in Period 2009-2011 Based on Business Planning, Management Tools, Innovations and Sustainability). Košice: Technická univerzita Košice - Fakulta BERG, 2014. ISBN 978-80-553-1763-2. [Detail]
DANEL, Roman. Information Support For Control of Preparation Processes. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Slovakia, 2014. ISBN 978-80-553-1768-7. [Detail]
ŘEPKA, Michal. Utilization of Artificial Neuron Networks to Predict Leaking Firedamps from Underground. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Slovakia, 2014. ISBN 978-80-553-1842-4. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Witold BIALY, Dorota ADAMEK-HYSKA, Barbara BIALECKA, Marcin DABROWSKI, Roman DANEL, Vlastimil HUDEČEK, Sabina KOLODIZIEJ, Lucie KRČMARSKÁ, Eva LACKOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ, Eva Wanda MARUSZEWSKA, Katarzyna MIDOR, Zdeněk NEUSTUPA, Pawel OLSZEWSKI, Barbara STALMACHOVÁ, Michal STANGEL, Tomasz SZULC a Lenka URBANCOVÁ. TĚŽBA UHLÍ A POSTHORNICKÁ KRAJINA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3615-7. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Witold BIALY, Dorota ADAMEK-HYSKA, Barbara BIALECKA, Marcin DABROWSKI, Roman DANEL, Vlastimil HUDEČEK, Sabina KOLODIZIEJ, Lucie KRČMARSKÁ, Eva LACKOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ, Eva Wanda MARUSZEWSKA, Katarzyna MIDOR, Zdeněk NEUSTUPA, Pawel OLSZEWSKI, Barbara STALMACHOVÁ, Michal STANGEL, Tomasz SZULC a Lenka URBANCOVÁ. TĚŽBA UHLÍ A POSTHORNICKÁ KRAJINA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3616-4. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Elena Vladimirovna MARTYAKOVA, Pavel ČERNOTA, Pavel ZAPLETAL, Ilona KOCHURA, Oxana RYABICH, Alexandr SERDYUK, Hana STAŇKOVÁ, Eva JIRÁNKOVÁ, Pavel PROKOP, Jaroslava KOUDELKOVÁ a Iveta CHOLEVOVÁ. Restructuring the Coal Mining Industry: an Interdisciplinary Approach. Ostrava: MONTANEX, a.s., 2013. ISBN 978-80-7225-394-4. [Detail]
STALMACHOVÁ, Barbara, Roman DANEL, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Zdeněk NEUSTUPA, Alena LABODOVÁ, Boštjan COTIC, Lucie DOLEŽELOVÁ, Eva LACKOVÁ a Hana FRANKOVÁ. Nejlepší praktiky v managementu brownfieldů - část B. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2797-1. [Detail]

Kapitola v knize

PAWLICZEK, Adam, Andrea BENCSIK a Miroslav RÖSSLER. Knowledge of Management Tools and Systems in SMEs: Knowledge Transfer in Management. In: Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2016. s. 180-203. ISBN 978-1-5225-1642-2. [Detail]
KRČMARSKÁ, Lucie, Daniele SCHILIRO, Igor ČERNÝ, Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ a Kateřina ŠPAKOVSKÁ. The Relevance of Competencies in the Field of Human Resource Management. In: Design a Pattern of Sustainable Growth. Innovation, Education, Energy and Environment. Romania, Craiova: ASERS Publishing, 2014. s. 127-143. ISBN 978-606-93490-5-2. [Detail]
DVOŘÁČEK, Jaroslav, Елена Владимировна МАРТЯКОВА, Radmila SOUSEDÍKOVÁ, Jana BARTOŇOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ a Jiří ŠTĚRBA. Economics and Organisation of Restructuring Coal Production in the Ostrava-Karvina Coal District. In: Управление производством: модели, механизмы,инструменты. Doněck: Doněckij nacionalnyj techničeskij univěrsitět, 2012. s. 314-321. ISBN 978-966-377-142-7. [Detail]