Kód Název
545-0002 Analýza a projektování systémů
545-0244 Analýza hospodářských operací
545-0291 Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi I.
545-0305 Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi II.
545-0029 Aplikovaná umělá inteligence
545-0907 Aplikovaná umělá inteligence
545-0069 Aplikované programování
545-0918 Automatizace dobyvacích strojů (doly, lomy)
545-0133 Automatizace dolů a lomů
545-0922 Automatizace důlní dopravy
545-0127 Automatizace procesů surovinového průmyslu
545-0923 Automatizace technologických procesů
545-0424 Automatizace úpraven
545-1009 Automatizace ve vodním hospodářství
545-0394 Automatizace v surovinovém průmyslu
545-0041 Automatizované systémy projektování
545-0089 Automatizované systémy řízení
545-0261 Bankovnictví
545-0053 Bezpečnostní management
545-0160 Brownfield management
545-0076 Daňová soustava
545-0087 Databázové dotazovací jazyky
545-0117 Databázové systémy
545-0094 Dispečerské řízení dolu
545-0382 Distribuované systémy
545-0011 Dobývání znalostí z databází
545-0250 Ekonomická statistika
545-0136 Ekonomika, management a marketing v turismu
545-0351 Ekonomika a management
545-0942 Ekonomika báňského podniku
545-0339 Ekonomika podniku
545-0259 Exaktní metody rozhodování
545-0298 Finance a účetnictví
545-0396 Finanční a pojistná matematika
545-0941 Finanční ekonomie
545-0082 Finanční řízení průmyslového podniku
545-0090 Hromadné zpracování dat
545-0919 Identifikace a modelování
545-0102 Informační systémy
545-0937 Informační systémy pro řízení v surovinovém průmyslu
545-0078 Informační systémy v péči o krajinu
545-0340 Informatika v ekonomice
545-0206 Investice
545-0319 Inženýrské sítě
545-0938 Klasifikační a expertní sysémy
545-0902 Management báňského podniku
545-0217 Management osobních financí
545-0900 Management rizik báňského podniku
545-0239 Management v hospodářské praxi
545-0235 Marketing
545-0074 Marketingový výzkum
545-0367 Modelování a simulace
545-0123 Modelování systémů
545-0603 Modelování v péči o krajinu
545-1007 Nonverbální komunikace
545-0492 Nové metody v systémové praxi
545-0947 Obchodní činnosti firmy
545-0304 Obchod surovinami
545-0233 Oborová exkurze
545-0208 Oborová praxe
545-0043 Operační systém Unix
545-0044 Operační systém Windows
545-0066 Operační systémy
545-0403 Organizace a řízení dobývání surovin
545-0143 Personální management
545-0936 Personální management
545-0080 Počítače
545-0430 Počítačová grafika
545-0600 Počítačová podpora projektování
545-0039 Počítačové praktikum
545-0086 Počítačové sítě
545-0135 Podnikatelský projekt
545-0333 Podnikatelství
545-0940 Pokročilé metody analýzy a zpracování dat
545-0948 Právo báňského podniku
545-0205 Praxe pro vypracování Bc práce
545-0276 Prognostika a strategie podniku
545-0928 Prognostika v hospodářské praxi
545-0943 Prognózování ekonomického vývoje podniků
545-0130 Programování I.
545-0505 Projektové řízení
545-0024 Projektový seminář
545-0459 Provoz a vývoj systému
545-0418 Průmyslová logistika
545-0946 Průmyslový marketing
545-0138 Řídící počítače a automaty
545-0204 Seminář k Bc práci
545-0222 Seminář k diplomové práci
545-0601 Socio-ekonomické a ekonomické nástroje pro znovuvyužití brownfields
545-0037 Stochastické metody modelování
545-0944 Strategické řízení firmy
545-0140 Strategický management
545-0407 Systémová analýza
545-0480 Systémová integrace
545-0015 Systémy automatické identifikace
545-0293 Systémy cen
545-0126 Systémy prezentace a distribuce informací
545-0125 Technické prostředky
545-0025 Technické prostředky automatizace
545-0914 Technické prostředky automatizace
545-0485 Technické zabezpečení výroby
545-0334 Teorie automatického řízení
545-0142 Teorie ekonomických systémů
545-0260 Teorie firmy a marketing
545-0056 Teorie řízení
545-0977 Teorie systémů
545-0313 Teorie systémů a řízení
545-0081 Účetnictví I
545-0085 Účetnictví II
545-0370 Úvod do managementu
545-0908 Virtuální realita
545-0137 Vizualizace dat a procesů
545-0380 Vizualizace technologických procesů
545-0939 Vybrané metody umělé inteligence
545-0905 Výrobní logistika
545-0079 Základy automatizace
545-0347 Základy informatiky
545-0021 Základy kybernetiky
545-0067 Základy managementu
545-0203 Základy tržní ekonomiky
545-0128 Základy umělé inteligence