Doktorské programy

Řízení systémů v oblasti nerostných surovin
Doba studia je ve studijním programu Řízení systémů v oblasti nerostných surovin 3 roky. Uchazeč o studium v prezenční formě studia se přihlašuje na téma disertační práce vypsané fakultou. Uchazeč o studium v kombinované formě studia může školicímu pracovišti předložit své vlastní téma vycházející z praxe do stanoveného termínu.
Formální náležitosti přijímacího řízení se řídí Pravidly přijímací řízení a podmínky přijetí do doktorského studia na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské -...
Zjistěte více