Katedra ekonomiky a systémů řízení patří k největším pracovištím Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava zejména z hlediska počtu vychovávaných studentů. Významná je rovněž i vědecko-výzkumná práce. Katedra je obecně zaměřena na aplikaci moderních poznatků z oblasti ekonomiky, managementu, IT, automatizace, programových produktů a návazných informačních, technických a technicko-ekonomických systémů.