Obor Důlní měřictví je tradiční moderně koncipovaný obor vychovávající odborníky pro měřické práce především v těžebním průmyslu pro zaměřování a vedení důlních děl, vedení mapové dokumentace, otázky poddolování, ale i při realizaci technických děl v inženýrsko-průmyslové praxi. Nedílnou součástí je i takový základ hornictví, který umožňuje převzít i další technické řídící funkce. Absolvent oboru může najít uplatnění v těžebním průmyslu, při mapování všeho druhu, sledování vlivů poddolování a jejich hodnocení, dále se může uplatnit při geodetických pracích na povrchu stejně jako absolventi oboru geodézie. Absolvent v těžebních organizacích může pracovat nejen ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 jako hlavní důlní měřič, ale na základě dostatečného hornického vzdělání i v jiných řídicích funkcích. Dále ve smyslu Zákona č. 200/1994 Sb. a Vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů po vykonání předepsané odborné praxe jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr.