Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

POKORNÝ, Jiří, Lenka BRUMAROVÁ, Petr KUČERA, Jozef MARTINKA, Adam THOMITZEK a Pavel ZAPLETAL. The effect of Air Flow Rate on Smoke Stratification in Longitudinal Tunnel Ventilation. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019, 24(3), s. 173-187. ISSN 1335-1788. [Detail]
KLUS, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ, Jakub SVOBODA a Jiří BOTULA. Reuse of Waste Material "Waste Sludge Water" from a Concrete Plant in Cement Composites: A Case Study. Applied Sciences. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(21), s. 1-12. ISSN 2076-3417. [Detail]
JIRÁSEK, Jakub, Dalibor MATÝSEK, Martin PŘIBIL, Karol ŠMEHIL a Aneta MINAŘÍKOVÁ. Těžba pokryvačských břidlic v oblasti Zálužné - Mokřinky (Slezsko, Česká republika) a s ní spojené supergenní minerály. Bulletin Mineralogie Petrologie. Národní muzeum v Praze, 2019, 27(1), s. 89-108. ISSN 2570-7337. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Maciej KOSOWSKI a Michal VOKURKA. UPDATING THE AERODYNAMIC RESISTANCE FOR SUBSURFACE VENTILATION. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019, 65(1), s. 37-45. ISSN 1802-5420. [Detail]
ŠIROKÝ, Tomáš a Jindřich ŠANCER. EXPERIENCE WITH LIGHT DYNAMIC PENETRATION IN A LANDSLIDE LOCALITY. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019, LXV (2019)(3), s. 43-49. ISSN 1802-5420. [Detail]
JEZERSKÁ, Lucie, Jarmila DROZDOVÁ, Jiří ROZBROJ, Jiří ZEGZULKA a Jan FRYDRYCH. Pelletization of energy grasses: A study on the influence of process and material parameters on pellet quality. International Journal of Green Energy. Taylor & Francis, 2019, 16(14), s. 1278-1286. ISSN 1543-5075. [Detail]
ZHAI, Xiaowei, Tingyan WANG, Haitao LI, Kai WANG a Václav ZUBÍČEK. Determination and predication on three zones of coal spontaneous combustion at fully-mechanised working face with nitrogen injection. International Journal of Oil, Gas and Coal Technology. Ženeva: Inderscience Enterprises Ltd., 2019, 22(3), s. 389-416. ISSN 1753-3317. [Detail]
FABIAN, Martin, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Klebson L. DA SILVA, Horst HAHN, Vladimír ŠEPEĽÁK, Michal LESŇÁK a Milena KUŠNEROVÁ. Evidence of Tetrahedrally Coordinated Nickel Cations in Nanostructured NiFe2O4. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(6), s. 3654-3657. ISSN 1533-4880. [Detail]
ADJISKI, Vanco, Václav ZUBÍČEK a Zoran DESPODOV. Monte Carlo simulation of uncertain parameters to evaluate the evacuation process in an underground mine fire emergency. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2019, 119(11), s. 907-917. ISSN 2225-6253. [Detail]
ŽUROVEC, David, Jakub HLOSTA, Jan NEČAS a Jiří ZEGZULKA. Monitoring bulk materiál pressure on the bottom of the storage using DEM. Open Engineering. De Gruyter, 2019, 9(1), s. 623-630. ISSN 2391-5439. [Detail]
ŽIŽKA, Lukáš, Petr URBAN, Beáta KORANDOVÁ a Mária JAROLIMOVÁ. SOUČASNÝ STAV ZVODNĚNÍ STAŘINOVÉHO SYSTÉMU BÝVALÉHO HLUBINNÉHO DOLU ELIŠKA. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2019, neuvedeno(1/2019), s. 26-33. ISSN 1213-1660. [Detail]
BUJOK, Petr, Martin KLEMPA, Jakub RYBA, Michal PORZER a Jindřich ŠANCER. Testing of Sealing Elements for FIB Apparatus Designed to Liquidate Open Eruption by Drilling Tools. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 64(3), s. 1-7. ISSN 1802-5420. [Detail]
HRŮZEK, Zdeněk, Vítězslav KOŠŇOVSKÝ, Filip GRYGARČÍK a Vlastimil HUDEČEK. THE PROCESS OF CLOSING OF VENTILATION AREAS OF THE PASKOV MINE, OKD A.S. - CZECH REPUBLIC. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 42(2), s. 213-220. ISSN 1640-4920. [Detail]
KLEMPA, Martin, Jiří MALIŠ, Jindřich ŠANCER a Vladimír SLIVKA. Research of Stowing Material for Filling of Free Underground Spaces of Old Mine Works. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2018, 2(42), s. 321-325. ISSN 1640-4920. [Detail]
ŘEHOŘ, Michal, Mária JAROLIMOVÁ, Lukáš ŽIŽKA, Pavel SCHMIDT, Petr VRÁBLÍK a Jaroslava VRÁBLÍKOVÁ. The Results of the Long-Term Research on the Development of Anthropomorphic Soil in the Reclaimed and Successive Areas of the Most Basin in Czech Republic. Journal of mining science. Vídeň: Springer, 2018, 53(4), s. 778-788. ISSN 1062-7391. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Jaroslava KOUDELKOVÁ, Václav ZUBÍČEK, Tomáš KRÁL' a Andrea MOKROŠOVÁ. NEW METHOD OF GAS DRAINAGE AS A SOLUTION OF DANGER PHENOMENA IN UNDERGROUND COAL MINES. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. TU Zagreb, 2018, 35(1), s. 7-13. ISSN 0353-4529. [Detail]
KLUS, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Jakub SVOBODA a Jindřich ŠANCER. Frost resistance of cement composites prepared on the basis of waste water from a concrete plant. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering. Technická univerzita v Košiciach, 2018, 13(1), s. 1-10. ISSN 1338-9024. [Detail]
VOKURKA, Michal. Používání trhavinové směsi DAP při těžbě uranové rudy z ložiska Rožná ve 2. pol. 20. století. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2018, 2018(2), s. 6-8. ISSN 1210-7697. [Detail]
VRUBLOVÁ, Dana a Mária JAROLIMOVÁ. Problematika těžby hnědého uhlí očima studentů a pedagogů Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technická univerzita Ostrava. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2018, 64(4), s. 10-12. ISSN 1213-1660. [Detail]
ŽIŽKA, Lukáš, Mária JAROLIMOVÁ a Beáta KORANDOVÁ. Kontinuální monitoring hladiny vody v prostoru Slatinické výsypky. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2018, 2018(4/2018), s. 3-9. ISSN 1213-1660. [Detail]
BERÁNEK, Jiří, Beáta KORANDOVÁ, Lukáš ŽIŽKA a Jaroslav MUDRUŇKA. ZAPOMENUTÉ PÍSKOVCOVÉ LOKALITY V ÚSTÍ NAD LABEM A OKOLÍ. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2018, 4(4/2018), s. 33-37. ISSN 1213-1660. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Šárka VILAMOVÁ, Alexander KIRÁLY, Tomáš PECHAR, Jaromír TVRDÝ, Lenka WAJDOVÁ a Martin MIKOLÁŠ. Newly verified occurrences of industrial minerals in Belize. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2017, 22(2), s. 215-224. ISSN 1335-1788. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Jindřich ŠANCER, Václav ZUBÍČEK a Jiří GOLASOWKÝ. Experience in the adoption of Room & pillar mining method in the company OKD a.s., Czech Republic. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2017, 3(22), s. 303-312. ISSN 1335-1788. [Detail]
KOZEL, Roman, Milan MIKOLÁŠ, Šárka VILAMOVÁ a Petr OČKO. New methods of designing the balanced scorecard method for management in industrial companies. Communications. Žilinská univerzita, 2017, 19(4), s. 72-79. ISSN 1335-4205. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jan DRENDA, Tomáš PECHAR, Jaromír TVRDÝ, Martin MIKOLÁŠ, Jozef MIKUŠINEC, Ján ABRAHÁMOVSKÝ a Bohumil NÉČ. The development of the glass industry in central Vietnam. Gospodarka surowcami mineralnymi. Polska akademia nauk (PAN), 2017, 33(3), s. 143-162. ISSN 0860-0953. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Jindřich ŠANCER, Václav ZUBÍČEK a Jiří GOLASOWSKÝ. Experience in the Adoption of Room & Pillar Mining Method in the Company OKD, a.s., Czech Republic. Journal of mining science. Springer, 2017, 53(1), s. 99-108. ISSN 1062-7391. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Yuliia HALYNSKA, Václav ZUBÍČEK a Eliška FIEDLEROVÁ. FORMATION OF A COMPLEX OF MANAGEMENT DECISIONS ON THE REDUCTION OF ENVIROMENTAL POLLUTION DURING THE DEVELOPMENT. Problems and Perspectives in Management. Business Perspectives, 2017, 15(15), s. 246-254. ISSN 1727-7051. [Detail]
ČERNÝ, Ivo, Jiří GRYGÁREK a Petr KAŠING. Historie Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava po roce 1965. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2017, 24(2), s. 35-38. ISSN 1210-7697. [Detail]
RUDICKÝ, Radovan a Pavel ZAPLETAL. Dotěsnění uzavírací hráze č. 04034 na severní straně 4. patra jámy Jeremenko č. 1. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2017, 65(2), s. 7-10. ISSN 1210-7697. [Detail]
MOKROŠOVÁ, Andrea, Tomáš KRÁL', Aneta LANDECKÁ a Michal KRATOCHVÍL. Možné prostředky ochrany povrchu před nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Olomouc: Vlastivědné muzeum, 2017, č.313(7), s. 1-6. ISBN 978-80-85037-76-0. [Detail]
KRÁL', Tomáš, Pavel ZAPLETAL, Andrea MOKROŠOVÁ a Michal KRATOCHVÍL. Tvorba multimediálních výukových materiálů v oblasti větrání podzemních děl. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum, 2017, č.313(7), s. 1-8. ISSN 1212-1134. [Detail]
MOKROŠOVÁ, Andrea, Tomáš KRÁL', Aneta LANDECKÁ, Tomáš ŠIROKÝ a Lenka TKAČÍKOVÁ. Nežádoucí propady území při hornické činnosti – rekultivace oblasti Kozinec. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum, 2017, 313(313/2017), s. 55-60. ISSN 1212-1134. [Detail]
DONOCÍK, Jan, Marek SLOBODNÍK, Milan MIKOLÁŠ, Pavel KŘIVÁNEK, Pavlína SACHOVÁ a Ján ABRAHÁMOVSKÝ. Hydrotermální alterace vápenců na ložisku Mokrá. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), s. 1-11. ISSN 1212-1134. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jan BLÍN, František ŽOČEK, Josef BLÍN a Eva ŽOČKOVÁ. Sledování stability bočních svahů kamenolomu Javorka (v rámci spolupráce s odborníky ze společnosti Vršanská uhelná a.s.). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), s. 1-16. ISSN 1212-1134. [Detail]
JEŽO, Ľubomír, Jozef MIKUŠINEC, Milan MIKOLÁŠ a Ján ABRAHÁMOVSKÝ. Od kameňa stavebného a úžitkového, cez kameň dekoratívny až ku kameňu ozdobnému - historický prierez použitia hornín i minerálov. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), s. 1-22. ISSN 1212-1134. [Detail]
MINAŘÍK, Michal Max, Pavlína SACHOVÁ, Aneta LANDECKÁ, Michal KRATOCHVÍL, Jan DONOCIK a Zdeněk BEDNAŘÍK. Vyvřelá hornina „podhůrit“. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), s. 1-9. ISSN 1212-1134. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Zdeněk BEDNAŘÍK, Ján ABRAHÁMOVSKÝ, Pavlína SACHOVÁ, Ľubomír KOVALČÍK, Jozef MIKUŠINEC a Tomáš PECHAR. Změny v provádění trhacích prací v dobývacím prostoru Měrotín ve společnosti Vápenka Vitoul s.r.o. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017, 2016(313), s. 3-15. ISSN 1212-1134. [Detail]
VILAMOVÁ, Šárka, Marian PIECHA a Zdeněk PAVELEK. Unconventional oil resources exploitation: A review. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2016, 21(3), s. 247-257. ISSN 1335-1788. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Kristýna ČERNÁ, Lucie GEMBALOVÁ a Jaroslav VOTOCEK. Completion of Restoration and Rehabilitation of the Central Tailing Heap of Jan Sverma Mine in Zacler. Acta Montanistica Slovaca. Volume 21. Košice: Technická univerzita Košice, 2016, 21(2), s. 129-138. ISSN 1335-1788. [Detail]
REPKOVÁ, Jana, Michal LESŇÁK, Jiří LUŇÁČEK, Petr JANDAČKA, Richard DVORSKÝ, Ondřej ŽIVOTSKÝ a Jan PROCHÁZKA. An experimental verification of particle flow ratio of high gradient magnetic separation. Advanced Science Letters. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 611-615. ISSN 1936-6612. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Pavel PROKOP, Martin ŠTEMBERKA, Beáta GIBESOVÁ, Eva VAVŘÍKOVÁ a Helena TRČKOVÁ. The Calculation of Methane Concentration Emitted from the Coal Face. Archives of mining sciences. Polish Academy of Sciences, 2016, 61(1), s. 83-93. ISSN 0860-7001. [Detail]
KOZEL, Roman, Milan MIKOLÁŠ, Šárka VILAMOVÁ, Kateřina CHUCHROVÁ a Marian PIECHA. Porter's analysis as a standardized process applicable in industrial companies. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2016, 18(1), s. 79-84. ISSN 1335-4205. [Detail]
LESŇÁK, Michal a Jaromír PIŠTORA. Měření magnetických vlastností tvrdých magnetických materiálů. Hutnické listy. Ocelot, 2016, 69(6), s. 51-54. ISSN 0018-8069. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Kristýna ČERNÁ a J. VOTOČEK. Completion and utilization of the rehabilitated central tailing heap of jan Šverma mine in Žacléř. Inżynieria Mineralna. Kraków: Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2016, 17(1), s. 153-161. ISSN 1640-4920. [Detail]
BŘENEK, Roman, Andrzej SANTARIUS, Petra SUCHÁ a Vlastimil HUDEČEK. Decontamination of a dumpsite of waste from mineral oil refineries in the Czech Republic, locality of Ostrava. Journal of Mines, Metals and Fuels. INSIO Scientific Books and Periodicals, 2016, 64(3), s. 58-62. ISSN 0022-2755. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Petr URBAN, Václav ZUBÍČEK a Michaela PITRUNOVÁ. Problematika výstavby a možnosti realizací protivýbuchových a uzavíracích hrází v OKR - Česká republika. Lomy a těžba. Vladimíra Štěpánková, 2016, čtvrtletně(3), s. 30-33. ISSN 1805-2304. [Detail]
VLČEK, Jaroslav, Michal LESŇÁK, Petr OTIPKA a Jaroslav SOBOTA. lMagneto-Plasmonic Properties of Au/Fe/Au Planar nanostructures: Theory and experiments. Procedia Materials Science. Volume 12. Elsevier, 2016, 12(1), s. 136-141. ISSN 2211-8128. [Detail]
KRATOCHVÍL, Michal, Jiří BOTULA a Aneta LANDECKÁ. Možnosti zjišťování korundu ve struskách pomocí gravitačního rozdružování na splavech. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2016, 1(3), s. 141-147. ISSN 1804-0195. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Roman KOZEL, Šárka VILAMOVÁ, David PAUS, Alexander KIRÁLY, Petr KOLMAN, Marian PIECHA a Martin MIKOLÁŠ. The new National Energy Concept 2015 - The future of brown coal in the Czech Republic. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2015, 20(4), s. 298-310. ISSN 1335-1788. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Roman KOZEL, Šárka VILAMOVÁ, Bohumil NÉČ, Martin MIKOLÁŠ, Kateřina CHUCHROVÁ a Lenka WAJDOVÁ. Nová legislatíva pre vyhradené technické zariadenia používané pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v Slovenskej republike. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015, 35-04(04), s. 13-17. ISSN 0231-9616. [Detail]
OŽANA, Kamil, Tomáš RUŽOVIČ, Lenka WAJDOVÁ a Pavlína SACHOVÁ. Nové trendy ve stanovení azbestu. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015, 35-6(06), s. 23-29. ISSN 0231-9616. [Detail]
BLÍN, Jan, Josef BLÍN, Milan MIKOLÁŠ a Martin MIKOLÁŠ. Vybudování základního důlního výškového bodového pole Vršanská uhelná a.s. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie A, Scientiae naturales. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015, 35-2(02), s. 5-9. ISSN 0231-9616. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil, Pavel ZAPLETAL a Václav ZUBÍČEK. The Protection Against Methane Leakage from Undermined Areas. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2015, 35(1 Styczeń-Czerwiec), s. 115-119. ISSN 1640-4920. [Detail]
DOLÍNKOVÁ, Kateřina a Beáta GIBESOVÁ. Reducing the danger of coal dust in coal mines in Czech Republic. Journal of Mines, Metals and Fuels. [Indie]: INSIO Scientific Books and Periodicals, 2015, 63(11-12), s. 402-406. ISSN 0022-2755. [Detail]
HUMMEL, Martin, Ilona HUMMELOVÁ, Jaroslava KOUDELKOVÁ a Kristýna ČERNÁ. Mining of Protection Pillars without Subsidence. Journal of mining science. Springer, 2015, 51(2), s. 335-341. ISSN 1062-7391. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Václav ZUBÍČEK a Pavel MALÍČEK. Systém měřících, bezpečnostních a ovládacích systémů pro podpatrové dobývání. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2015, 63(3), s. 10-12. ISSN 1210-7697. [Detail]
BŘENEK, Břenek, Andrzej SANTARIUS a Vlastimil HUDEČEK. Decontamination of a waste dumpside of s.p. DIAMO. Acta Montanistica Slovaca. Technická univerzita v Košiciach, 2014, 1(19), s. 15-21. ISSN 1335-1788. [Detail]
LESŇÁK, Michal, Jan PROCHÁZKA, Ivo HLAVATÝ, Jaromír PIŠTORA a Gabriela KOSTIUKOVÁ. Study of Steel Wire Ropes Defects. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications, 2014, 683(Neuvedeno), s. 55-60. ISSN 1660-9336. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Vlastimil HUDEČEK a Vitaly TROFIMOV. Effect of Natural Pressure Drop in Mine Main Ventilation. Archives of mining sciences. Polish Academy of Sciences, 2014, Volume 59(Issue 2), s. 501-508. ISSN 0860-7001. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Jana BARTOŇOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ a Dagmar LÉTAVKOVÁ. PRICE OF ELECTRICITY VS DIFFERENT HEATING TECHNOLOGIES IN CZECH REPUBLIC. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2014, 16(4), s. 133-138. ISSN 1335-4205. [Detail]
ADAMUS, Alois, Xyiang FENG a Alois ADAMUS. Overview of Research and Use of Indicator gases of Coal Spontaneous Combudtion in China. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, 60(1), s. 55-65. ISSN 1802-5420. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Petr JADVIŠČOK a Vlastimil MOLČÁK. Application of terrestrial photogrammetry to the creation of a 3D model of the Saint Hedwig Chapel in the Kaňovice. Geodesy and Cartography. London: Taylor & Francis, 2014, 40(1), s. 8-13. ISSN 1392-1541. [Detail]
GRYC, Roman, Libor HLAVÁČ, Milan MIKOLÁŠ, Jindřich ŠANCER a Tomáš DANĚK. Correlation of pure and abrasive water jet cutting of rocks. International journal of rock mechanics and mining sciences. Oxford: Elsevier, 2014, 65(neuvedeno), s. 149-152. ISSN 1365-1609. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel, Vlastimil HUDEČEK, Helena TRČKOVÁ, Martin ŠTEMBERKA a Vitaly TROFIMOV. Air Conditioning in Mines in the Czech Republic and Ukraine. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. TU Zagreb, 2014, Volume 28(No. 1), s. 47-52. ISSN 0353-4529. [Detail]
JAROLIMOVÁ, Mária, Dagmar ČECHOVÁ, Pavlína SACHOVÁ, Andrea POLICKÁ a Michal Max MINAŘÍK. TIME SCHEDULE AND CAPACITY UTILISATION CONCERNING AUXILIARY MECHANIZATION FOR OPENCAST MINE STRIPPING SHOVELS. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics : conference proceedings. STEF92 Technology Ltd., 2014, 3(14), s. 721-728. ISSN 1314-2704. [Detail]
MONI, Vlastimil, Jaroslav GRAMAN, Lubomír DONÁT, Tomáš ŠKALOUD, Petr KLOUDA a František HELEBRANT. Optimisation possibilities of operetional duty of bucket teeth of wheel excavator. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. STEF92 Technology Ltd., 2014, vol.III(14), s. 419-426. ISSN 1314-2704. [Detail]
VANĚK, Petr, Martin PROCHÁZKA, Iva KUDELOVÁ, František HELEBRANT a Ivan BÍLÝ. Technical diagnostics implementation into production process operational experiences. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. III(14), s. 607-614. ISSN 1314-2704. [Detail]
BLÍN, Josef, Jan BLÍN a Milan MIKOLÁŠ. GEODETICKÝ MONITORING S VYUŽITÍM BEZHRANOLOVÉHO MĚŘENÍ. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 13(4/2014), s. 1-5. ISSN 1214-6188. [Detail]
GRAMAN, Jaroslav, Tomáš ŠKALOUD, David PAUS a Tomáš RŮŽIČKA. Transporty poháněcích stanic dálkové pasové dopravy v podmínkách hnědouhelného lomu Vršany. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 2014(4), s. 13-19. ISSN 1214-6188. [Detail]
PROKOP, Pavel, Beáta GIBESOVÁ, Pavel ZAPLETAL, Veronika DUŠKOVÁ, Helena TRČKOVÁ, Eva VAVŘÍKOVÁ a Adéla CIBULCOVÁ. NOVÉ ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ PRACHU POSTŘIKEM V HORNICTVÍ. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 13(4/2014), s. 26-32. ISSN 1214-6188. [Detail]
ŠKALOUD, Tomáš, Jaroslav GRAMAN, David PAUS a Tomáš RŮŽIČKA. Varianta snížení hladiny hluku šířeného válečky pasových dopravníků. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 2014(4), s. 49-55. ISSN 1214-6188. [Detail]
FOITOVÁ DERNEROVÁ, Pavla, Milan MIKOLÁŠ a Pavlína SACHOVÁ. METODIKA VYUŽITÍ TĚŽEBNÍHO ODPADU. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 13(4/2014), s. 6-12. ISSN 1214-6188. [Detail]
VANĚK, Petr, Milan MIKOLÁŠ, Ivan BÍLÝ a Jiří BRABENEC. VLIV BAHNITÝCH SEDIMENTŮ NA STABILITU VÝSYPKOVÉHO TĚLESA DOLU BÍLINA. Stavební technika. Vega spol. s r.o., 2014, 13(4/2014), s. 94-104. ISSN 1214-6188. [Detail]
GIBESOVÁ, Beáta, Kamil KAUFMAN, Václav LIVORA a Josef CHOVANEC. Přínos nových technologií pro OKD a.s. po zavedení programu POP 2010. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2014, s. 22-25. ISSN 1210-7697. [Detail]
VOCHTA, Robert, Milan MIKOLÁŠ a Jiří GOLASOWSKI. Možnosti využití uhelných zásob vázaných ochrannými pilíři a celíky. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Praha: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2014, 62(1), s. 6-10. ISSN 1210-7697. [Detail]
ŠANCER, Jindřich, Alois ADAMUS a Pavel RUCKÝ. Možnosti včasné detekce samovznícení uhlí na uhelných deponiích. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2014, s. 10-14. ISSN 1210-7697. [Detail]
CIBULCOVÁ, Adéla, Beáta GIBESOVÁ a Petr ŽŮREK. Analýza využití a zajištění starých důlních děl v ČR. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2014, 62(3), s. 20-23. ISSN 1210-7697. [Detail]
PAUS, David, Petr KOLMAN, Pavel KOUNOVSKÝ a Tomáš RŮŽIČKA. Bezodpadová technologie na Úpravně uhlí Komořany - rekonstrukce kalového hospodářství. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2014, 2014(3), s. 34-45. ISSN 1213-1660. [Detail]
ADAMUS, Alois, Xiyang FENG a Alois ADAMUS. Výzkum a využití indikačních plynů samovznícení uhlí v Číně. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2014, 2/2014(2/2014), s. 36-41. ISSN 1213-1660. [Detail]

Kniha odborná

ZUBÍČEK, Václav. Selected methods for determining susceptibility to spontaneous combustion of coal mass in The Czech Republic and foregin countries. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2264-3. [Detail]
ZAPLETAL, Pavel. Addressing the Issues of Mine Ventilation in Practical Examples. Košice: Technická univerzita Košice - Fakulta BERG, 2015. ISBN 978-80-553-2260-5. [Detail]
PROCHÁZKA, Rudolf a Petr ŽŮREK. POSSIBILITIES OF MATHEMATICAL MODELLING IN THE ROCK-BURST PREVENTION SYSTEMS. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1751-9. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. PROTECTION OF EMPLOYEES AGAINST THE CONSEQUENCES OF ROCK AND GAS OUTBURSTS IN THE CZECH REPUBLIC. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1773-1. [Detail]
HUDEČEK, Vlastimil. Protection of emloyees against the consequences of rock and gas outbursts in the Czech Republic. Košice: Košice ,BERG-TU, 2014. ISBN 978-80-553-1773-1. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Witold BIALY, Dorota ADAMEK-HYSKA, Barbara BIALECKA, Marcin DABROWSKI, Roman DANEL, Vlastimil HUDEČEK, Sabina KOLODIZIEJ, Lucie KRČMARSKÁ, Eva LACKOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ, Eva Wanda MARUSZEWSKA, Katarzyna MIDOR, Zdeněk NEUSTUPA, Pawel OLSZEWSKI, Barbara STALMACHOVÁ, Michal STANGEL, Tomasz SZULC a Lenka URBANCOVÁ. TĚŽBA UHLÍ A POSTHORNICKÁ KRAJINA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3615-7. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan, Witold BIALY, Dorota ADAMEK-HYSKA, Barbara BIALECKA, Marcin DABROWSKI, Roman DANEL, Vlastimil HUDEČEK, Sabina KOLODIZIEJ, Lucie KRČMARSKÁ, Eva LACKOVÁ, Jana MAGNUSKOVÁ, Eva Wanda MARUSZEWSKA, Katarzyna MIDOR, Zdeněk NEUSTUPA, Pawel OLSZEWSKI, Barbara STALMACHOVÁ, Michal STANGEL, Tomasz SZULC a Lenka URBANCOVÁ. TĚŽBA UHLÍ A POSTHORNICKÁ KRAJINA V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3616-4. [Detail]
MIKOLÁŠ, Milan. The proposal for utilization of the exclusive deposit LIETAVA - DRIEŃOVICA. Žilina: Technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-553-1771-7. [Detail]