Navazující magisterské programy

Hornictví
Studijní program Hornictví nabízí studium oboru Těžba nerostných surovin a jejich využívání a obor Trhací práce v hornickém inženýrství. Obor je koncipován tak, aby budoucí absolventi měli co nejširší uplatnění v praxi. Vychovává odborníky pracující v oblastech surovinového průmyslu pro potřeby kvalifikovaných odborníků ČR i pro zahraničí v povrchových a hlubinných dolech. Možnosti dalšího uplatnění studentů jsou v oblasti státní správy, projekční organizace, stavebnictví a další odvětví...
Zjistěte více