Bakalářské programy

Hornictví
Bakalářské studium v programu Hornictví poskytuje výuku pro co nejširší uplatnění v praxi. Obor vychovává specialisty pro oblast surovinového průmyslu při těžbě a zpracování uhelných, rudních, uranových a nerudních užitkových nerostů, a to pro ČR i pro zahraniční firmy působící v povrchových a hlubinných dolech. Absolventi najdou uplatnění při projektování a realizaci trhacích prací při povrchovém a hlubinném dobývání nerostů. Všichni splňují podmínky pro vykonávání většiny technických funkcí na...
Zjistěte více