Studijní program Těžba nerostných surovin

Informace pro uchazeče

Pokud chceme stále svítit, topit a stavět, těžbě se nevyhneme. Pokud chceme zrychlovat dopravu, potřebujeme razit tunely. Pokud chceme vodu, budeme hloubit studny. A proto potřebujeme odborníky, kteří budou vědět, jak na to. K přírodě ale nejsme lhostejní, naučíme tě rekultivovat dotčenou krajinu a zahlazovat následky těžby. Staneš se tak specialistou na povrchovou i hlubinnou těžbu, zpracování surovin a rekultivaci krajiny. Po škole tě čeká pestrá škála uplatnění – od pozic v surovinovém či stavebním průmyslu přes profese spojené s bezpečností práce až po ty ve státní správě.

Profese

  • Báňský záchranář
  • Důlní měřič
  • Závodní
  • Závodní lomu do 500 000 tun
  • Bezpečnostní technik
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0724A290001
Název česky Těžba nerostných surovin
Název anglicky Mining of Mineral Resources
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
Garant doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Klíčová slova lom
důl
horní právo
skrývka
hornictví