Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Těžba nerostných surovin

Informace pro uchazeče

Studijní program „Těžba nerostných surovin“ navazuje na bakalářské studium stejného programu. Rozšiřuje poznatky v odborných hornických předmětech studovaných v bakalářském studiu a v předmětech zaměřených na problematiku bezpečnosti provozu. Zařazením praktických předmětů se posiluje flexibilita oboru vzhledem k požadavkům praxe. Atraktivita se zvyšuje praxemi a exkurzemi do provozních organizací, s možností získání zaměstnání po ukončení studia. Předměty jsou poskládány tak, aby budoucí absolventi měli co nejširší uplatnění v řídících funkcích jak v oblasti hornictví, tak i v dalších oborech navazujících na hornictví.

Profese

  • Závodní
  • Vedoucí důlní degazace
  • Závodní lomu nad 500 000 tun
  • Vedoucí větrání
  • Projektant instalací strojního zařízení
  • Báňský projektant
  • Projektant instalací elektrických zařízení
  • Geomechanik
  • Hlavní důlní měřič
  • Hodnotitel rizik
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0724A290001
Název programu česky Těžba nerostných surovin
Název programu anglicky Mining of Mineral Resources
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
Garant prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Klíčová slova trhací práce
kamenolom
geomechanika
větrání
hornictví