Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Hornictví a hornická geomechanika

Informace pro uchazeče

Doktorské studium oboru „Hornictví a hornická geomechanika“ navazuje na ukončené magisterské studium. Rozšiřuje získané poznatky v odborných předmětech a tím možnosti uplatnění absolventů v praxi. Jedná se zejména o manažerské, technické nebo výzkumné funkce (odborný specialista v oboru geofyzika, geomechaniky, strojírenství, stavebnictví, energetika, případně pracovník v orgánech státní báňské správy). Obor vychovává především odborníky pracující v oblasti surovinového průmyslu - těžba a zpracování uhelných, rudných, uranových a nerudných užitkových nerostů z povrchových a hlubinných dolů v ČR i zahraničí.
Detailní informace
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Studijní program Hornictví (čtyřleté)
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2101V012
Název oboru česky Hornictví a hornická geomechanika
Název oboru anglicky Mining and Mining Geomechanics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti
Garant prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Klíčová slova trhací práce
důlní větrání
geomechanika
horní právo
hornictví