Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Co u nás můžeš studovat?

Jedinečný obor TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN.

Když se podíváš kolem sebe na věci, které dnes běžně využíváš, převážná většina z nich je vyrobena z materiálů, které se získávají těžbou, ať hlubinnou, či povrchovou. Bylo tomu v minulosti a bude tomu i v budoucnu např. při získávání nových surovin z vesmíru.

Těžba nerostných surovin je celosvětovým fenoménem a zkušeností z ní máme dlouholeté a budoucnosti se nebojíme. V dnešní době je velká část těžebních společností řízena zahraničními firmami, které těží suroviny po celém světě a době se mohou po vystudování a nalezení vhodné práce otevřít vrátka do světa.

Možnosti uplatnění po dokončení studia jsou široké a různorodé, od řídících funkcí v surovinovém průmyslu, přes stavebnictví v oblastech s bývalou hornickou činností, ve státní správě až po profese spojené s bezpečností práce nebo zahlazováním následků hornické činnosti.

Bc.

Buď bakalář...

Ing.

...pak inženýr...

Ph.D.

... a nakonec doktor.