Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Kontaminace lesních půd a její indikace technogenními magnetickými minerály
Kód
GA526/99/1056
Předmět výzkumu
Polétavý prach reprezentuje závažný problém poškozování životního prostředí v celé ostravsko-karvinské oblasti i v okrese Frýdek-Místek. Největší podíl na znečištění ovzduší mají emise tuhých látek, které dosahují hodnoty 9,3 t/km. Na základě výzkumu kon taminace půd v oblasti Karvinska jsme zjistili, že se v polétavém prachu vyskytují oxidy železa (magnetit-maghemit a hematit). Fe-oxidické fáze lze proto použít jako významný indikátor kontaminace lesních půd. Fe-oxidické částice je možno izolovat z půdn ích vzorků pomocí jejich magnetických vlastností, případně může být jejich obsah kvantifikován pomocí magnetické susceptibility. Pro kvantifikaci zátěže půd depozicí technogenních částic byla na VŠB-TUO vypracována metodika měření magnetické suscpetbilit y půd a byl určen vztah mezi magnetickou suscpetbilitou a podílem magnetických částic v půdách. Cílem navrhovaného projektu je ověření obecné platnosti vypracované metodiky pro určování imisní zátěže lesních půd i v oblastech s nižší imisní zátěží.
Rok zahájení
1999
Rok ukončení
2000
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam