Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

PEŠEK, Jiří a Martin SIVEK. Coal-bearing basins and coal deposits of the Czech Republic. Prague: Czech Geological Survey, 2016. ISBN 978-80-7075-913-4. [Detail]
SKUPIEN, Petr. Lower Cretaceous dinoflagellate cysts of the Western Carpathians: stratigraphy and palaeoecology. Košice: Editorial Centre, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and geotechnology, TU of Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2476-0. [Detail]
ZEMAN, Vojtěch, Ján PINKA, Martin KLEMPA a Jaroslav STRUNA. Technika a technologie vrtných prací - I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Ostrava: Marionetti Press, 2014. ISBN 978-80-905737-0-3. [Detail]
ZEMAN, Vojtěch, Ján PINKA, Martin KLEMPA a Jaroslav STRUNA. Technika a technologie vrtných prací - II. díl Základy technologie vrtných prací. Ostrava: Marionetti Press, 2014. ISBN 978-80-905737-1-0. [Detail]
JELÍNEK, Jan. DETECTION OF MORPHOLINEAMENTS BY MORPHOSTRUCTURAL ANALYSIS OF DIGITAL RELIEF MODEL. Košice: BERG Faculty TU Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1757-1. [Detail]
MARSCHALKO, Marian, Martin BEDNÁRIK a Yilmaz IŞIK. LANDSLIDES AND LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT. Košice: TU v Košiciach, Fakulta BERG, Dekanát - Edičné stredisko, 2014. ISBN 978-80-553-1750-2. [Detail]

Kapitola v knize

KOPAL, Ivan, Pavol KOŠTIAL, Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Petr HÝBLER a Milena KUŠNEROVÁ. Modifications of viscoelastic properties of natural rubber/styrene-butadiene rubber blend by electron beam irradiation. In: Mechanical and materials engineering of modern structure and component design. Singapur: Springer Verlag, 2018. s. 219-229. ISBN 978-981-10-1601-1. [Detail]
SIVEK, Martin, Günter TIESS, Jakub JIRÁSEK, Tapan MAJUMDER, Peter CAMERON, Pavel KAVINA a Jaromír STARÝ. Czech Republic: Mineral and Energy Policy. In: Encyclopedia of Mineral and Energy Policy. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016. s. 1-9. ISBN 978-3-642-40871-7. [Detail]
STARÝ, Jaromír, Akhouri UTKARSH, Günter TIESS, Martina HAVLÁKOVÁ, Blažena HAMADOVÁ a Martin SMEJKAL. Aggregates: Aggregates market analysis of selected countries in Central Europe. In: Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic 2016. Praha: Česká geologická služba, 2016. s. 266-280. ISBN 978-80-7075-921-9. [Detail]
UTKARSH, Akhouri, Jaromír STARÝ, Günter TIESS, Martina HAVLÁKOVÁ, Blažena HAMADOVÁ a Martin SMEJKAL. Kamenivo: Analýza trhu kameniva ve vybraných středoevropských zemích. In: Surovinové zdroje České republiky: Nerostné suroviny 2016. Praha: Česká geologická služba, 2016. s. 274-288. ISBN 978-80-7075-920-2. [Detail]
GRYGAR, Radomír, Stanislav ČECH a Stanislav ČECH. Tektonika. In: Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Praha: Česká geologická služba, 2013. s. 45-54. ISBN 978-80-7075-848-9. [Detail]
GRYGAR, Radomír, Marcela STÁRKOVÁ a Marcela STÁRKOVÁ. Tektonika. In: Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1: 25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou. Praha: Česká geologická služba, 2013. s. 33-37. ISBN 978-80-7075-850-2. [Detail]
GRYGAR, Radomír, Vladislav RAPPRICH, Václav KACHLÍK a Miroslav REJCHRT. Tectonika. In: Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-324 Turnov. Praha: Česká geologická služba, 2013. s. 59-66. ISBN 978-80-7075-847-2. [Detail]