Kód Název
541-0902 Aplikovaná hydrogeochemie
541-0569 Aplikovaná mineralogie a petrografie
541-0904 Aplikovaná seismologie
541-0921 Biogeochemie
541-0980 Biostratigrafie
541-0003 Databázové aplikace v geologii
541-0059 Databázové aplikace v geovědách
541-0306 Dějiny evropských států
541-0307 Dějiny přírodních a montánních věd
541-0017 Dokumentování a vzorkování
541-0203 Důlní geologie a výpočet zásob
541-0903 Důlní geologie a výpočet zásob
541-0908 Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin
541-0111 Ekonomika nerostných surovin
541-0262 Ekonomika nerostných surovin
541-0909 Ekonomika nerostných surovin
541-0148 Environmentální geochemie
541-0313 Environmentální informatika
541-0961 Environmentální mineralogie
541-0918 Environmentální modelování
541-0478 Exkurze z HG,IG,GF a vrtání
541-0289 Exkurze z ložiskové geologie
541-0032 Exkurze z mineralogie a petrografie
541-0888 Expertní systémy v GIS
541-0099 Geoekologie
541-0920 Geoekologie
541-0206 Geofyzika
541-0922 Geofyzikální měření ve vrtech
541-0898 Geofyzikální průzkum
541-0584 Geofyzikální přístrojová technika
541-0124 Geografie turismu
541-1040 Geografie turismu
541-0001 Geochemie
541-0078 Geochemie životního prostředí
541-0917 Geochemie životního prostředí
541-0514 Geoinformatika
541-0018 Geologická a báňská legislativa
541-0035 Geologická exkurze
541-0031 Geologické terénní cvičení
541-0517 Geologicko-montánní ložisková exkurze
541-0144 Geologický seminář 1
541-0145 Geologický seminář 2
541-0146 Geologický seminář 3
541-0147 Geologický seminář 4
541-0029 Geologie
541-0122 Geologie
541-0281 Geologie ložisek nerostných surovin
541-0128 Geomontánní turismus
541-0504 Geomorfologie
541-0897 Geomorfologie
541-0602 Geostatistika
541-0934 Geostatistika
541-0580 Geotermální energie
541-1032 Geotermální energie
541-0125 Geoturistická exkurze
541-0090 Historická a regionální geologie
541-0007 Historická geologie
541-1048 Historická geologie
541-0308 Historiografie a etnografie regionu
541-0208 Hornická geofyzika
541-0933 Hydraulika podzemních vod
541-0006 Hydrodynamické zkoušky
541-0002 Hydrogeochemie
541-0473 Hydrogeochemie a vzorkování vod
541-0069 Hydrogeologie
541-0515 Hydrogeologie a podzemní hydraulika
541-0497 Hydrogeologie II
541-0937 Hydrogeologie obecná
541-0997 Hydrochemie
541-0915 Hydrologie
541-0940 Hydrologie
541-0559 Hydrologie a klimatologie
541-0589 Chráněná krajinná území a památky
541-0944 Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice
541-0009 Inženýrská geologie
541-0121 Inženýrská geologie
541-0942 Inženýrská geologie
541-0484 Inženýrská geologie a hydrogeologie
541-0930 Jílové minerály - vlastnosti a využití
541-0182 Karsologie
541-0036 Kontaminační hydrogeologie
541-0062 Kurz povrchového geologického mapování
541-1001 Kvartér
541-1046 Kvartér
541-0211 Ložiska kaustobiolitů
541-0931 Ložiska kaustobiolitů
541-0212 Ložiska nerostných surovin
541-1015 Ložiska nerostných surovin
541-0054 Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob
541-0943 Ložiska nerud
541-0945 Ložiska rud
541-0214 Ložiska rud a nerud
541-0913 Ložisková geologie
541-0900 Měření v inženýrské geologii a geotechnice
541-0916 Meteorologie a klimatologie
541-0255 Metodologie geologického průzkumu
541-0957 Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu
541-0566 Metody dekontaminace prostředí
541-0476 Metody HG a IG průzkumu
541-0590 Metody sanace přírodních útvarů
541-0953 Metody využití geotermální energie
541-0010 Mikroskopické praktikum
541-0011 Mineralogie
541-0941 Mineralogie
541-0028 Mineralogie a petrografie
541-0890 Modelování a hodnocení geologických těles
541-0952 Modelování hydrogeologických procesů
541-0938 Moderní geofyzikální technologie
541-1049 Moderní geofyzikální technologie
541-0096 Muzejnictví
541-0057 Nauka o Zemi
541-0963 Nerostná surovinová politika
541-0977 Netradiční metody využití ložisek
541-0140 Odborný geologický seminář 1
541-0141 Odborný geologický seminář 2
541-0142 Odborný geologický seminář 3
541-0123 Ochrana a sanace vod
541-0968 Paleogeografie
541-0014 Paleontologie
541-0015 Petrografie
541-0905 Petrologie
541-0973 Petrologie uhlí
541-0540 Počítačová grafika
541-0277 Počítačové praktikum
541-0975 Podzemní uskladňování
541-1045 Pohledy na vybrané země světa
541-0467 Praktické cvičení z vrtání
541-0138 Praktika z cestovního ruchu
541-0605 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků
541-0513 Průzkumné a vrtné práce
541-1050 Příklady aplikované geologie
541-0547 Přírodní a technogenní surovinové zdroje
541-0037 Regionální geologie
541-1014 Regionální geologie
541-0026 Regionální inženýrská geologie
541-0074 Sedimentologie
541-0901 Sedimentologie
541-0702 Seminář k bakalářské práci
541-0703 Seminář k diplomové práci
541-0555 Silikáty
541-0979 Speciální hydrogeologie
541-0498 Speciální inženýrská geologie
541-0978 Speciální inženýrská geologie
541-0490 Speciální vrtné práce
541-0134 Statistické metody pro zpracování dat
541-0181 Statistika
541-0609 Statistika a informatika
541-0982 Stratigrafická a regionální geologie
541-0034 Strukturní geologie
541-0274 Suroviny a jejich využití
541-0970 Technická petrografie
541-1011 Technická petrografie
541-0170 Technická petrografie a základy chemie silikátů
541-0967 Technická petrografie a základy chemie silikátů
541-0055 Technické kulturní památky
541-0594 Technické památky
541-0425 Technické průzkumné práce
541-0989 Technika a technologie vrtání
541-0126 Technika služeb turismu
541-0974 Technologie silikátů
541-0990 Tektonika
541-0139 Teorie turismu
541-0013 Terénní cvičení z Geologie
541-1016 Těžba a zpracování uhlovodíků
541-0992 Těžba kapalin a plynů
541-0021 Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací
541-0586 Těžba uhlovodíků
541-0137 UNESCO památky
541-0005 Užitá geofyzika
541-0993 Užitá geofyzika
541-0130 Vedlejší energetické produkty
541-0585 Vrtné stroje a mechanismy
541-0489 Vrtný průzkum a hlubinné vrtání
541-0994 Všeobecná a strukturní geologie
541-0025 Všeobecná geologie
541-0520 Vtlačování tekutých odpadů vrty
541-0592 Výpočetní technika
541-0024 Výpočet zásob nerostných surovin
541-0053 Základy hydrometeorologie
541-0136 Zpracování a využití hydrogeologických dat v praxi
541-0234 Zřizování a provoz PZP