Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

bakalářské

Kód Název
541-0004/04 Aplikovaná statistika
541-0059/01 Databázové aplikace v geovědách
541-0306/07 Dějiny evropských států
541-0307/02 Dějiny přírodních a montánních věd
541-0307/04 Dějiny přírodních a montánních věd
541-0017/01 Dokumentování a vzorkování
541-0017/03 Dokumentování a vzorkování
541-0262/05 Ekonomika nerostných surovin
541-0262/08 Ekonomika nerostných surovin
541-0313/07 Environmentální informatika
541-0032/03 Exkurze z mineralogie a petrografie
541-0099/03 Geoekologie
541-0099/06 Geoekologie
541-0206/03 Geofyzika
541-0206/08 Geofyzika
541-0584/01 Geofyzikální přístrojová technika
541-0584/04 Geofyzikální přístrojová technika
541-0124/01 Geografie turismu
541-0124/02 Geografie turismu
541-0120/02 Geohazardy
541-0001/02 Geochemie
541-0001/06 Geochemie
541-0001/08 Geochemie
541-0078/05 Geochemie životního prostředí
541-0078/07 Geochemie životního prostředí
541-0514/04 Geoinformatika
541-0514/08 Geoinformatika
541-0018/05 Geologická a báňská legislativa
541-0018/07 Geologická a báňská legislativa
541-0035/03 Geologická exkurze
541-0035/05 Geologická exkurze
541-0031/04 Geologické terénní cvičení
541-0517/04 Geologicko-montánní ložisková exkurze
541-0144/01 Geologický seminář 1
541-0144/03 Geologický seminář 1
541-0145/01 Geologický seminář 2
541-0145/03 Geologický seminář 2
541-0146/01 Geologický seminář 3
541-0147/01 Geologický seminář 4
541-0029/03 Geologie
541-0029/16 Geologie
541-0029/26 Geologie
541-0029/27 Geologie
541-0029/28 Geologie
541-0122/01 Geologie
541-0122/03 Geologie
541-0097/01 Geologie a geomorfologie
541-0281/04 Geologie ložisek nerostných surovin
541-3000/01 Geologie ložisek uhlovodíků
541-0128/01 Geomontánní turismus
541-0128/02 Geomontánní turismus
541-0128/04 Geomontánní turismus
541-0504/03 Geomorfologie
541-0125/01 Geoturistická exkurze
541-0125/02 Geoturistická exkurze
541-0125/03 Geoturistická exkurze
541-3007/01 Havárie vrtných a těžebních zařízení
541-0090/03 Historická a regionální geologie
541-0090/04 Historická a regionální geologie
541-0007/03 Historická geologie
541-0007/04 Historická geologie
541-0308/03 Historiografie a etnografie regionu
541-0308/04 Historiografie a etnografie regionu
541-0002/02 Hydrogeochemie
541-0473/04 Hydrogeochemie a vzorkování vod
541-0473/06 Hydrogeochemie a vzorkování vod
541-4002/01 Hydrogeologická praxe
541-0069/08 Hydrogeologie
541-0069/10 Hydrogeologie
541-0559/03 Hydrologie a klimatologie
541-0589/04 Chráněná krajinná území a památky
541-0009/04 Inženýrská geologie
541-0009/07 Inženýrská geologie
541-0484/09 Inženýrská geologie a hydrogeologie
541-0484/12 Inženýrská geologie a hydrogeologie
541-0182/01 Karsologie
541-3001/01 Konstrukce vrtných a těžebních zařízení
541-1001/01 Kvartér
541-0212/05 Ložiska nerostných surovin
541-0212/06 Ložiska nerostných surovin
541-0212/07 Ložiska nerostných surovin
541-0212/11 Ložiska nerostných surovin
541-0054/01 Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob
541-0054/02 Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob
541-0054/03 Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob
541-0255/02 Metodologie geologického průzkumu
541-0255/03 Metodologie geologického průzkumu
541-0255/05 Metodologie geologického průzkumu
541-0590/04 Metody sanace přírodních útvarů
541-0590/05 Metody sanace přírodních útvarů
541-3003/01 Mikropaleontologie v naftovém průmyslu
541-0010/02 Mikroskopické praktikum
541-0010/04 Mikroskopické praktikum
541-0010/05 Mikroskopické praktikum
541-0011/03 Mineralogie
541-0011/04 Mineralogie
541-0011/06 Mineralogie
541-0011/07 Mineralogie
541-0028/07 Mineralogie a petrografie
541-0028/14 Mineralogie a petrografie
541-0028/18 Mineralogie a petrografie
541-0028/20 Mineralogie a petrografie
541-0028/22 Mineralogie a petrografie
541-0052/01 Modelování geologických objektů
541-0052/03 Modelování geologických objektů
541-0096/05 Muzejnictví
541-0096/06 Muzejnictví
541-0057/18 Nauka o Zemi
541-0057/21 Nauka o Zemi
541-0057/22 Nauka o Zemi
541-0014/03 Paleontologie
541-0014/06 Paleontologie
541-3004/01 Petrofyzikální parametry ložisek uhlovodíků
541-0015/02 Petrografie
541-0015/06 Petrografie
541-0015/08 Petrografie
541-0540/04 Počítačová grafika
541-0540/05 Počítačová grafika
541-0540/07 Počítačová grafika
541-0277/05 Počítačové praktikum
541-0467/01 Praktické cvičení z vrtání
541-0467/05 Praktické cvičení z vrtání
541-0138/01 Praktika z cestovního ruchu
541-0513/02 Průzkumné a vrtné práce
541-0547/02 Přírodní a technogenní surovinové zdroje
541-0037/03 Regionální geologie
541-0037/05 Regionální geologie
541-0037/07 Regionální geologie
541-4001/01 Regionální hydrogeologie
541-0149/01 Remediační technologie
541-0074/02 Sedimentologie
541-0702/01 Seminář k bakalářské práci
541-0702/03 Seminář k bakalářské práci
541-0702/04 Seminář k bakalářské práci
541-0134/01 Statistické metody pro zpracování dat
541-0181/01 Statistika
541-0609/02 Statistika a informatika
541-0274/07 Suroviny a jejich využití
541-0274/08 Suroviny a jejich využití
541-0055/01 Technické kulturní památky
541-0055/03 Technické kulturní památky
541-0594/02 Technické památky
541-0594/04 Technické památky
541-0425/01 Technické průzkumné práce
541-0425/05 Technické průzkumné práce
541-0425/07 Technické průzkumné práce
541-0425/09 Technické průzkumné práce
541-0126/01 Technika služeb turismu
541-0126/02 Technika služeb turismu
541-3005/01 Teorie proudění fluid v pórovém prostředí
541-0139/01 Teorie turismu
541-0013/02 Terénní cvičení z Geologie
541-0013/04 Terénní cvičení z Geologie
541-0021/01 Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací
541-0021/03 Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací
541-3022/01 Těžba uhlovodíků
541-0137/01 UNESCO památky
541-3006/01 Úvod do těžby uhlovodíků
541-0127/01 Úvod do turismu
541-0127/02 Úvod do turismu
541-0130/01 Vedlejší energetické produkty
541-0130/02 Vedlejší energetické produkty
541-0585/06 Vrtné stroje a mechanismy
541-0025/04 Všeobecná geologie
541-0025/07 Všeobecná geologie
541-0025/08 Všeobecná geologie
541-0025/11 Všeobecná geologie
541-0025/13 Všeobecná geologie
541-0025/15 Všeobecná geologie
541-0592/02 Výpočetní technika
541-0592/03 Výpočetní technika
541-4000/01 Základy geochemie
541-0053/01 Základy hydrometeorologie
541-0180/01 Základy surovinové politiky státu
541-0136/01 Zpracování a využití hydrogeologických dat v praxi

navazující magisterské

Kód Název
541-3504/01 Agroturistika
541-0569/04 Aplikovaná mineralogie a petrografie
541-0569/05 Aplikovaná mineralogie a petrografie
541-0003/02 Databázové aplikace v geologii
541-0003/03 Databázové aplikace v geologii
541-0003/05 Databázové aplikace v geologii
541-0059/01 Databázové aplikace v geovědách
541-0203/04 Důlní geologie a výpočet zásob
541-0111/02 Ekonomika nerostných surovin
541-0111/03 Ekonomika nerostných surovin
541-0111/05 Ekonomika nerostných surovin
541-0262/05 Ekonomika nerostných surovin
541-0262/06 Ekonomika nerostných surovin
541-0262/08 Ekonomika nerostných surovin
541-0148/01 Environmentální geochemie
541-3502/01 Exkurze po geoturistických a montánních památkách
541-0478/03 Exkurze z HG,IG,GF a vrtání
541-0289/03 Exkurze z ložiskové geologie
541-0001/02 Geochemie
541-0035/03 Geologická exkurze
541-0035/05 Geologická exkurze
541-3509/01 Geologické hazardy v turismu
541-0029/16 Geologie
541-3507/01 Geologie hradů a zámků České republiky
541-0504/03 Geomorfologie
541-0504/04 Geomorfologie
541-0504/06 Geomorfologie
541-0504/08 Geomorfologie
541-0602/01 Geostatistika
541-0602/04 Geostatistika
541-0580/01 Geotermální energie
541-0580/05 Geotermální energie
541-3007/01 Havárie vrtných a těžebních zařízení
541-3514/01 Historický a kulturní vývoj českých zemí
541-0208/06 Hornická geofyzika
541-0208/08 Hornická geofyzika
541-0208/09 Hornická geofyzika
541-3510/01 Horninové prostředí České republiky
541-0006/01 Hydrodynamické zkoušky
541-0006/02 Hydrodynamické zkoušky
541-3020/01 Hydrodynamické zkoušky
541-0473/04 Hydrogeochemie a vzorkování vod
541-0473/06 Hydrogeochemie a vzorkování vod
541-0069/08 Hydrogeologie
541-0069/10 Hydrogeologie
541-0515/03 Hydrogeologie a podzemní hydraulika
541-0515/04 Hydrogeologie a podzemní hydraulika
541-0497/04 Hydrogeologie II
541-0559/03 Hydrologie a klimatologie
541-3515/01 Informační a rezervační systémy v turismu
541-3009/01 Intenzifikace přítoků do vrtu
541-0009/04 Inženýrská geologie
541-0121/01 Inženýrská geologie
541-0484/09 Inženýrská geologie a hydrogeologie
541-0484/15 Inženýrská geologie a hydrogeologie
541-0491/04 Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech
541-0036/02 Kontaminační hydrogeologie
541-0062/05 Kurz povrchového geologického mapování
541-1001/01 Kvartér
541-3511/01 Lázeňství
541-3008/01 Likvidace a relikvidace hlubinných vrtů
541-0211/03 Ložiska kaustobiolitů
541-0211/04 Ložiska kaustobiolitů
541-0212/06 Ložiska nerostných surovin
541-0212/11 Ložiska nerostných surovin
541-0214/03 Ložiska rud a nerud
541-0214/04 Ložiska rud a nerud
541-3010/01 Mechanika kapalin v ropném inženýrství
541-0566/03 Metody dekontaminace prostředí
541-0566/05 Metody dekontaminace prostředí
541-0476/01 Metody HG a IG průzkumu
541-0476/02 Metody HG a IG průzkumu
541-3506/01 Mezinárodní turismus a jeho nové trendy
541-3011/01 Modelování a simulace těžebních procesů
541-3500/01 Možnosti prezentace geologie v geoturistice
541-0057/22 Nauka o Zemi
541-3013/01 Nekonvenční typy ložisek uhlovodíků
541-3508/01 Odborná praxe
541-0140/01 Odborný geologický seminář 1
541-0141/01 Odborný geologický seminář 2
541-0142/01 Odborný geologický seminář 3
541-0123/01 Ochrana a sanace vod
541-0123/03 Ochrana a sanace vod
541-3012/01 Pažení a cementace vrtů
541-0015/02 Petrografie
541-0015/06 Petrografie
541-0015/08 Petrografie
541-3516/01 Plánování a projektování v geoturismu
541-3014/01 Podzemní opravy sond
541-0135/01 Pokročilé statistické metody pro zpracování dat
541-0605/02 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků
541-0605/05 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků
541-3021/01 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků
541-0513/03 Průzkumné a vrtné práce
541-0037/03 Regionální geologie
541-3513/01 Regionální geologie světa
541-0026/02 Regionální inženýrská geologie
541-0026/03 Regionální inženýrská geologie
541-0149/01 Remediační technologie
541-3015/01 Sběr, úprava a transport ropy a zemního plynu
541-0074/02 Sedimentologie
541-0074/04 Sedimentologie
541-0074/06 Sedimentologie
541-0703/01 Seminář k diplomové práci
541-0555/03 Silikáty
541-0498/02 Speciální inženýrská geologie
541-0498/03 Speciální inženýrská geologie
541-0490/03 Speciální vrtné práce
541-0490/04 Speciální vrtné práce
541-0490/06 Speciální vrtné práce
541-0134/01 Statistické metody pro zpracování dat
541-0181/01 Statistika
541-3503/01 Stavební kámen historických památek
541-0034/04 Strukturní geologie
541-0034/05 Strukturní geologie
541-0034/07 Strukturní geologie
541-3501/01 Světové geovědní a montánní dědictví
541-0019/02 Technická petrografie
541-0170/01 Technická petrografie a základy chemie silikátů
541-0170/03 Technická petrografie a základy chemie silikátů
541-0425/07 Technické průzkumné práce
541-0425/09 Technické průzkumné práce
541-0586/02 Těžba uhlovodíků
541-0586/03 Těžba uhlovodíků
541-3022/01 Těžba uhlovodíků
541-0005/01 Užitá geofyzika
541-0005/02 Užitá geofyzika
541-0005/05 Užitá geofyzika
541-0130/02 Vedlejší energetické produkty
541-3016/01 Vrtné nástroje pro hlubinné vrtání
541-0585/03 Vrtné stroje a mechanismy
541-0585/04 Vrtné stroje a mechanismy
541-0585/06 Vrtné stroje a mechanismy
541-0489/04 Vrtný průzkum a hlubinné vrtání
541-0489/05 Vrtný průzkum a hlubinné vrtání
541-0489/07 Vrtný průzkum a hlubinné vrtání
541-0025/15 Všeobecná geologie
541-0520/03 Vtlačování tekutých odpadů vrty
541-0520/05 Vtlačování tekutých odpadů vrty
541-3017/01 Výplachové hospodářství vrtných souprav
541-0024/01 Výpočet zásob nerostných surovin
541-0024/02 Výpočet zásob nerostných surovin
541-3018/01 Well Control
541-0053/01 Základy hydrometeorologie
541-0234/02 Zřizování a provoz PZP
541-0234/03 Zřizování a provoz PZP
541-0234/05 Zřizování a provoz PZP
541-3019/01 Zvyšování výtěžnosti ložisek uhlovodíků

magisterské

Kód Název
541-0059/01 Databázové aplikace v geovědách
541-0029/16 Geologie

doktorské

Kód Název
541-0902/02 Aplikovaná hydrogeochemie
541-0904/02 Aplikovaná seismologie
541-0921/01 Biogeochemie
541-0980/02 Biostratigrafie
541-0892/02 Databázové systémy a teorie datových struktur
541-0903/02 Důlní geologie a výpočet zásob
541-0908/02 Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin
541-0909/02 Ekonomika nerostných surovin
541-0961/01 Environmentální mineralogie
541-0918/01 Environmentální modelování
541-0888/02 Expertní systémy v GIS
541-0920/02 Geoekologie
541-0922/02 Geofyzikální měření ve vrtech
541-0898/02 Geofyzikální průzkum
541-0917/02 Geochemie životního prostředí
541-0924/02 Geoinformatika
541-0919/01 Geologie
541-0897/02 Geomorfologie
541-0934/02 Geostatistika
541-0933/02 Hydraulika podzemních vod
541-0937/02 Hydrogeologie obecná
541-0997/02 Hydrochemie
541-0915/02 Hydrologie
541-0940/01 Hydrologie
541-0944/02 Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice
541-0942/04 Inženýrská geologie
541-0930/02 Jílové minerály - vlastnosti a využití
541-0931/02 Ložiska kaustobiolitů
541-0943/02 Ložiska nerud
541-0945/02 Ložiska rud
541-0913/02 Ložisková geologie
541-0900/02 Měření v inženýrské geologii a geotechnice
541-0916/02 Meteorologie a klimatologie
541-0957/03 Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu
541-0948/01 Metody mineralogické analýzy
541-0953/02 Metody využití geotermální energie
541-0941/01 Mineralogie
541-0890/02 Modelování a hodnocení geologických těles
541-0952/02 Modelování hydrogeologických procesů
541-0938/01 Moderní geofyzikální technologie
541-0963/02 Nerostná surovinová politika
541-0977/02 Netradiční metody využití ložisek
541-0889/02 Optimalizace průzkumu
541-0968/03 Paleogeografie
541-0905/02 Petrologie
541-0973/02 Petrologie uhlí
541-0891/02 Počítačová grafika v geovědách
541-0975/02 Podzemní uskladňování
541-0901/04 Sedimentologie
541-0979/02 Speciální hydrogeologie
541-0978/04 Speciální inženýrská geologie
541-0978/06 Speciální inženýrská geologie
541-0982/02 Stratigrafická a regionální geologie
541-0970/02 Technická petrografie
541-0967/01 Technická petrografie a základy chemie silikátů
541-0989/02 Technika a technologie vrtání
541-0974/02 Technologie silikátů
541-0990/02 Tektonika
541-0992/02 Těžba kapalin a plynů
541-0993/02 Užitá geofyzika
541-0994/02 Všeobecná a strukturní geologie

univerzita 3. věku

Kód Název
541-1038/01 Dějiny evropských států
541-1036/01 Dějiny přírodních věd a školství
541-1040/01 Geografie turismu
541-1042/01 Geochemie
541-1047/01 Geomontánní exkurze
541-1034/01 Geomorfologie
541-1032/01 Geotermální energie
541-1048/01 Historická geologie
541-1033/01 Karsologie
541-1046/01 Kvartér
541-1015/01 Ložiska nerostných surovin
541-1009/01 Mineralogie
541-1049/01 Moderní geofyzikální technologie
541-1006/01 Nauka o Zemi
541-1044/01 Nové vědní poznatky
541-1013/01 Paleontologie
541-1010/01 Petrografie
541-1012/02 Petrografie laboratoře
541-1045/01 Pohledy na vybrané země světa
541-1050/01 Příklady aplikované geologie
541-1029/01 Přírodní katastrofy
541-1014/01 Regionální geologie
541-1035/01 Regionální památky
541-1030/01 Sanace - svahové pohyby
541-1011/02 Technická petrografie
541-1039/01 Technické památky
541-1028/01 Technické průzkumné práce
541-1016/01 Těžba a zpracování uhlovodíků
541-1043/01 Voda na Zemi