Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název Typ studia Jazyk výuky
541-0902/02 Aplikovaná hydrogeochemie doktorské čeština
541-0902/03 Aplikovaná hydrogeochemie doktorské angličtina
541-0569/04 Aplikovaná mineralogie a petrografie navazující magisterské čeština
541-0569/05 Aplikovaná mineralogie a petrografie navazující magisterské čeština
541-0569/06 Aplikovaná mineralogie a petrografie navazující magisterské angličtina
541-0904/02 Aplikovaná seismologie doktorské čeština
541-0904/03 Aplikovaná seismologie doktorské angličtina
541-0004/04 Aplikovaná statistika bakalářské čeština
541-0004/05 Aplikovaná statistika bakalářské angličtina
541-0921/01 Biogeochemie doktorské čeština
541-0921/02 Biogeochemie doktorské angličtina
541-0980/02 Biostratigrafie doktorské čeština
541-0980/03 Biostratigrafie doktorské angličtina
541-0003/02 Databázové aplikace v geologii navazující magisterské čeština
541-0003/03 Databázové aplikace v geologii navazující magisterské čeština
541-0003/04 Databázové aplikace v geologii navazující magisterské angličtina
541-0003/05 Databázové aplikace v geologii navazující magisterské čeština
541-0003/06 Databázové aplikace v geologii navazující magisterské angličtina
541-0059/01 Databázové aplikace v geovědách bakalářské
magisterské
navazující magisterské
čeština
541-0892/02 Databázové systémy a teorie datových struktur doktorské čeština
541-0306/07 Dějiny evropských států bakalářské čeština
541-1038/01 Dějiny evropských států univerzita 3. věku čeština
541-0307/02 Dějiny přírodních a montánních věd bakalářské čeština
541-0307/04 Dějiny přírodních a montánních věd bakalářské čeština
541-1036/01 Dějiny přírodních věd a školství univerzita 3. věku čeština
541-0017/01 Dokumentování a vzorkování bakalářské čeština
541-0017/02 Dokumentování a vzorkování bakalářské angličtina
541-0017/03 Dokumentování a vzorkování bakalářské čeština
541-0017/04 Dokumentování a vzorkování bakalářské angličtina
541-0203/04 Důlní geologie a výpočet zásob navazující magisterské čeština
541-0903/02 Důlní geologie a výpočet zásob doktorské čeština
541-0903/03 Důlní geologie a výpočet zásob doktorské angličtina
541-0908/02 Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin doktorské čeština
541-0908/03 Ekonomické hodnocení ložisek nerostných surovin doktorské angličtina
541-0111/02 Ekonomika nerostných surovin navazující magisterské čeština
541-0111/03 Ekonomika nerostných surovin navazující magisterské čeština
541-0111/04 Ekonomika nerostných surovin navazující magisterské angličtina
541-0111/05 Ekonomika nerostných surovin navazující magisterské čeština
541-0111/06 Ekonomika nerostných surovin navazující magisterské angličtina
541-0262/05 Ekonomika nerostných surovin bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0262/06 Ekonomika nerostných surovin navazující magisterské čeština
541-0262/08 Ekonomika nerostných surovin bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0262/09 Ekonomika nerostných surovin bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0909/02 Ekonomika nerostných surovin doktorské čeština
541-0909/03 Ekonomika nerostných surovin doktorské angličtina
541-0148/01 Environmentální geochemie navazující magisterské čeština
541-0148/02 Environmentální geochemie navazující magisterské angličtina
541-0313/07 Environmentální informatika bakalářské čeština
541-0961/01 Environmentální mineralogie doktorské čeština
541-0961/02 Environmentální mineralogie doktorské angličtina
541-0918/01 Environmentální modelování doktorské čeština
541-0918/02 Environmentální modelování doktorské angličtina
541-0478/03 Exkurze z HG,IG,GF a vrtání navazující magisterské čeština
541-0478/04 Exkurze z HG,IG,GF a vrtání navazující magisterské angličtina
541-0289/03 Exkurze z ložiskové geologie navazující magisterské čeština
541-0289/04 Exkurze z ložiskové geologie navazující magisterské angličtina
541-0032/03 Exkurze z mineralogie a petrografie bakalářské čeština
541-0032/04 Exkurze z mineralogie a petrografie bakalářské angličtina
541-0888/02 Expertní systémy v GIS doktorské čeština
541-0888/03 Expertní systémy v GIS doktorské angličtina
541-0099/03 Geoekologie bakalářské čeština
541-0099/06 Geoekologie bakalářské čeština
541-0099/08 Geoekologie bakalářské angličtina
541-0920/02 Geoekologie doktorské čeština
541-0920/04 Geoekologie doktorské angličtina
541-0920/05 Geoekologie doktorské angličtina
541-0206/03 Geofyzika bakalářské čeština
541-0206/07 Geofyzika bakalářské angličtina
541-0206/08 Geofyzika bakalářské čeština
541-0206/09 Geofyzika bakalářské angličtina
541-0922/02 Geofyzikální měření ve vrtech doktorské čeština
541-0922/03 Geofyzikální měření ve vrtech doktorské angličtina
541-0898/02 Geofyzikální průzkum doktorské čeština
541-0898/03 Geofyzikální průzkum doktorské angličtina
541-0584/01 Geofyzikální přístrojová technika bakalářské čeština
541-0584/03 Geofyzikální přístrojová technika bakalářské angličtina
541-0584/04 Geofyzikální přístrojová technika bakalářské čeština
541-0584/05 Geofyzikální přístrojová technika bakalářské angličtina
541-0124/01 Geografie turismu bakalářské čeština
541-0124/02 Geografie turismu bakalářské čeština
541-1040/01 Geografie turismu univerzita 3. věku čeština
541-0120/02 Geohazardy bakalářské čeština
541-0001/02 Geochemie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0001/06 Geochemie bakalářské čeština
541-0001/07 Geochemie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0001/08 Geochemie bakalářské čeština
541-0001/09 Geochemie bakalářské angličtina
541-1042/01 Geochemie univerzita 3. věku čeština
541-0078/05 Geochemie životního prostředí bakalářské čeština
541-0078/07 Geochemie životního prostředí bakalářské čeština
541-0917/02 Geochemie životního prostředí doktorské čeština
541-0917/03 Geochemie životního prostředí doktorské angličtina
541-0917/05 Geochemie životního prostředí doktorské angličtina
541-0514/04 Geoinformatika bakalářské čeština
541-0514/07 Geoinformatika bakalářské angličtina
541-0514/08 Geoinformatika bakalářské čeština
541-0514/09 Geoinformatika bakalářské angličtina
541-0924/02 Geoinformatika doktorské čeština
541-0018/05 Geologická a báňská legislativa bakalářské čeština
541-0018/06 Geologická a báňská legislativa bakalářské angličtina
541-0018/07 Geologická a báňská legislativa bakalářské čeština
541-0018/08 Geologická a báňská legislativa bakalářské angličtina
541-0035/03 Geologická exkurze bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0035/04 Geologická exkurze bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0035/05 Geologická exkurze bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0035/06 Geologická exkurze bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0031/04 Geologické terénní cvičení bakalářské čeština
541-0517/04 Geologicko-montánní ložisková exkurze bakalářské čeština
541-0144/01 Geologický seminář 1 bakalářské čeština
541-0144/02 Geologický seminář 1 bakalářské angličtina
541-0144/03 Geologický seminář 1 bakalářské čeština
541-0145/01 Geologický seminář 2 bakalářské čeština
541-0145/02 Geologický seminář 2 bakalářské angličtina
541-0145/03 Geologický seminář 2 bakalářské čeština
541-0146/01 Geologický seminář 3 bakalářské čeština
541-0146/02 Geologický seminář 3 bakalářské angličtina
541-0147/01 Geologický seminář 4 bakalářské čeština
541-0147/02 Geologický seminář 4 bakalářské angličtina
541-0029/03 Geologie bakalářské čeština
541-0029/16 Geologie bakalářské
magisterské
navazující magisterské
čeština
541-0029/26 Geologie bakalářské čeština
541-0029/27 Geologie bakalářské čeština
541-0029/28 Geologie bakalářské čeština
541-0122/01 Geologie bakalářské čeština
541-0122/02 Geologie bakalářské angličtina
541-0122/03 Geologie bakalářské čeština
541-0122/04 Geologie bakalářské angličtina
541-0919/01 Geologie doktorské čeština
541-0097/01 Geologie a geomorfologie bakalářské čeština
541-0281/04 Geologie ložisek nerostných surovin bakalářské čeština
541-3000/01 Geologie ložisek uhlovodíků bakalářské čeština
541-3000/02 Geologie ložisek uhlovodíků bakalářské angličtina
541-1047/01 Geomontánní exkurze univerzita 3. věku čeština
541-0128/01 Geomontánní turismus bakalářské čeština
541-0128/02 Geomontánní turismus bakalářské čeština
541-0128/04 Geomontánní turismus bakalářské čeština
541-0504/03 Geomorfologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0504/04 Geomorfologie navazující magisterské čeština
541-0504/05 Geomorfologie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0504/06 Geomorfologie navazující magisterské čeština
541-0504/07 Geomorfologie navazující magisterské angličtina
541-0897/02 Geomorfologie doktorské čeština
541-0897/03 Geomorfologie doktorské angličtina
541-1034/01 Geomorfologie univerzita 3. věku čeština
541-0602/01 Geostatistika navazující magisterské čeština
541-0602/03 Geostatistika navazující magisterské angličtina
541-0602/04 Geostatistika navazující magisterské čeština
541-0602/05 Geostatistika navazující magisterské angličtina
541-0934/02 Geostatistika doktorské čeština
541-0934/03 Geostatistika doktorské angličtina
541-0580/01 Geotermální energie navazující magisterské čeština
541-0580/04 Geotermální energie navazující magisterské angličtina
541-0580/05 Geotermální energie navazující magisterské čeština
541-0580/06 Geotermální energie navazující magisterské angličtina
541-1032/01 Geotermální energie univerzita 3. věku čeština
541-0125/01 Geoturistická exkurze bakalářské čeština
541-0125/02 Geoturistická exkurze bakalářské čeština
541-0125/03 Geoturistická exkurze bakalářské čeština
541-3007/01 Havárie vrtných a těžebních zařízení bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-3007/02 Havárie vrtných a těžebních zařízení bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0090/03 Historická a regionální geologie bakalářské čeština
541-0090/04 Historická a regionální geologie bakalářské čeština
541-0007/03 Historická geologie bakalářské čeština
541-0007/04 Historická geologie bakalářské čeština
541-0007/05 Historická geologie bakalářské angličtina
541-1048/01 Historická geologie univerzita 3. věku čeština
541-0308/03 Historiografie a etnografie regionu bakalářské čeština
541-0308/04 Historiografie a etnografie regionu bakalářské čeština
541-0208/06 Hornická geofyzika navazující magisterské čeština
541-0208/07 Hornická geofyzika navazující magisterské angličtina
541-0208/08 Hornická geofyzika navazující magisterské čeština
541-0208/09 Hornická geofyzika navazující magisterské čeština
541-0208/10 Hornická geofyzika navazující magisterské angličtina
541-0933/02 Hydraulika podzemních vod doktorské čeština
541-0933/03 Hydraulika podzemních vod doktorské angličtina
541-0006/01 Hydrodynamické zkoušky navazující magisterské čeština
541-0006/02 Hydrodynamické zkoušky navazující magisterské čeština
541-0006/03 Hydrodynamické zkoušky navazující magisterské angličtina
541-3020/01 Hydrodynamické zkoušky navazující magisterské čeština
541-3020/02 Hydrodynamické zkoušky navazující magisterské angličtina
541-0002/02 Hydrogeochemie bakalářské čeština
541-0473/04 Hydrogeochemie a vzorkování vod bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0473/05 Hydrogeochemie a vzorkování vod bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0473/06 Hydrogeochemie a vzorkování vod bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0473/07 Hydrogeochemie a vzorkování vod bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-4002/01 Hydrogeologická praxe bakalářské čeština
541-0069/08 Hydrogeologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0069/09 Hydrogeologie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0069/10 Hydrogeologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0069/11 Hydrogeologie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0515/03 Hydrogeologie a podzemní hydraulika navazující magisterské čeština
541-0497/04 Hydrogeologie II navazující magisterské čeština
541-0497/05 Hydrogeologie II navazující magisterské angličtina
541-0937/02 Hydrogeologie obecná doktorské čeština
541-0937/03 Hydrogeologie obecná doktorské angličtina
541-0997/02 Hydrochemie doktorské čeština
541-0997/03 Hydrochemie doktorské angličtina
541-0915/02 Hydrologie doktorské čeština
541-0915/03 Hydrologie doktorské angličtina
541-0940/01 Hydrologie doktorské čeština
541-0940/02 Hydrologie doktorské angličtina
541-0559/03 Hydrologie a klimatologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0559/04 Hydrologie a klimatologie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0589/04 Chráněná krajinná území a památky bakalářské čeština
541-3009/01 Intenzifikace přítoků do vrtu navazující magisterské čeština
541-3009/02 Intenzifikace přítoků do vrtu navazující magisterské angličtina
541-0944/02 Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice doktorské čeština
541-0944/03 Interpretační postupy a zpracování dat v geofyzice doktorské angličtina
541-0009/04 Inženýrská geologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0009/07 Inženýrská geologie bakalářské čeština
541-0009/08 Inženýrská geologie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0121/01 Inženýrská geologie navazující magisterské čeština
541-0121/02 Inženýrská geologie navazující magisterské angličtina
541-0942/04 Inženýrská geologie doktorské čeština
541-0942/05 Inženýrská geologie doktorské angličtina
541-0484/09 Inženýrská geologie a hydrogeologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0484/12 Inženýrská geologie a hydrogeologie bakalářské čeština
541-0484/15 Inženýrská geologie a hydrogeologie navazující magisterské čeština
541-0930/02 Jílové minerály - vlastnosti a využití doktorské čeština
541-0930/03 Jílové minerály - vlastnosti a využití doktorské angličtina
541-0491/04 Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech navazující magisterské čeština
541-0491/05 Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech navazující magisterské angličtina
541-0182/01 Karsologie bakalářské čeština
541-1033/01 Karsologie univerzita 3. věku čeština
541-3001/01 Konstrukce vrtných a těžebních zařízení bakalářské čeština
541-3001/02 Konstrukce vrtných a těžebních zařízení bakalářské angličtina
541-0036/02 Kontaminační hydrogeologie navazující magisterské čeština
541-0062/05 Kurz povrchového geologického mapování navazující magisterské čeština
541-0062/06 Kurz povrchového geologického mapování navazující magisterské angličtina
541-1001/01 Kvartér bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-1001/02 Kvartér bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-1046/01 Kvartér univerzita 3. věku čeština
541-3008/01 Likvidace a relikvidace hlubinných vrtů navazující magisterské čeština
541-3008/02 Likvidace a relikvidace hlubinných vrtů navazující magisterské angličtina
541-0211/03 Ložiska kaustobiolitů navazující magisterské čeština
541-0211/04 Ložiska kaustobiolitů navazující magisterské čeština
541-0211/05 Ložiska kaustobiolitů navazující magisterské angličtina
541-0931/02 Ložiska kaustobiolitů doktorské čeština
541-0931/03 Ložiska kaustobiolitů doktorské angličtina
541-0212/05 Ložiska nerostných surovin bakalářské čeština
541-0212/06 Ložiska nerostných surovin bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0212/07 Ložiska nerostných surovin bakalářské čeština
541-0212/10 Ložiska nerostných surovin bakalářské angličtina
541-0212/11 Ložiska nerostných surovin bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0212/12 Ložiska nerostných surovin bakalářské angličtina
541-1015/01 Ložiska nerostných surovin univerzita 3. věku čeština
541-0054/01 Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob bakalářské čeština
541-0054/02 Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob bakalářské čeština
541-0054/03 Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob bakalářské čeština
541-0943/02 Ložiska nerud doktorské čeština
541-0943/03 Ložiska nerud doktorské angličtina
541-0945/02 Ložiska rud doktorské čeština
541-0945/03 Ložiska rud doktorské angličtina
541-0214/03 Ložiska rud a nerud navazující magisterské čeština
541-0214/04 Ložiska rud a nerud navazující magisterské čeština
541-0214/05 Ložiska rud a nerud navazující magisterské angličtina
541-0913/02 Ložisková geologie doktorské čeština
541-0913/03 Ložisková geologie doktorské angličtina
541-3010/01 Mechanika kapalin v ropném inženýrství navazující magisterské čeština
541-3010/02 Mechanika kapalin v ropném inženýrství navazující magisterské angličtina
541-0900/02 Měření v inženýrské geologii a geotechnice doktorské čeština
541-0900/03 Měření v inženýrské geologii a geotechnice doktorské angličtina
541-0916/02 Meteorologie a klimatologie doktorské čeština
541-0916/03 Meteorologie a klimatologie doktorské angličtina
541-0255/02 Metodologie geologického průzkumu bakalářské čeština
541-0255/03 Metodologie geologického průzkumu bakalářské čeština
541-0255/04 Metodologie geologického průzkumu bakalářské angličtina
541-0255/05 Metodologie geologického průzkumu bakalářské čeština
541-0255/06 Metodologie geologického průzkumu bakalářské angličtina
541-0957/03 Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu doktorské čeština
541-0957/04 Metody a metodika inženýrskogeologického průzkumu doktorské angličtina
541-0566/03 Metody dekontaminace prostředí navazující magisterské čeština
541-0566/04 Metody dekontaminace prostředí navazující magisterské angličtina
541-0566/05 Metody dekontaminace prostředí navazující magisterské čeština
541-0566/06 Metody dekontaminace prostředí navazující magisterské angličtina
541-0476/01 Metody HG a IG průzkumu navazující magisterské čeština
541-0476/02 Metody HG a IG průzkumu navazující magisterské čeština
541-0476/03 Metody HG a IG průzkumu navazující magisterské angličtina
541-0590/04 Metody sanace přírodních útvarů bakalářské čeština
541-0590/05 Metody sanace přírodních útvarů bakalářské čeština
541-0953/02 Metody využití geotermální energie doktorské čeština
541-0953/03 Metody využití geotermální energie doktorské angličtina
541-3003/01 Mikropaleontologie v naftovém průmyslu bakalářské čeština
541-3003/02 Mikropaleontologie v naftovém průmyslu bakalářské angličtina
541-0010/02 Mikroskopické praktikum bakalářské čeština
541-0010/04 Mikroskopické praktikum bakalářské čeština
541-0010/05 Mikroskopické praktikum bakalářské čeština
541-0010/06 Mikroskopické praktikum bakalářské angličtina
541-0011/03 Mineralogie bakalářské čeština
541-0011/04 Mineralogie bakalářské čeština
541-0011/05 Mineralogie bakalářské angličtina
541-0011/06 Mineralogie bakalářské čeština
541-0011/07 Mineralogie bakalářské čeština
541-0011/08 Mineralogie bakalářské angličtina
541-0941/01 Mineralogie doktorské čeština
541-0941/02 Mineralogie doktorské angličtina
541-1009/01 Mineralogie univerzita 3. věku čeština
541-0028/07 Mineralogie a petrografie bakalářské čeština
541-0028/14 Mineralogie a petrografie bakalářské čeština
541-0028/18 Mineralogie a petrografie bakalářské čeština
541-0028/19 Mineralogie a petrografie bakalářské angličtina
541-0028/20 Mineralogie a petrografie bakalářské čeština
541-0028/22 Mineralogie a petrografie bakalářské čeština
541-0028/23 Mineralogie a petrografie bakalářské angličtina
541-0890/02 Modelování a hodnocení geologických těles doktorské čeština
541-0890/03 Modelování a hodnocení geologických těles doktorské angličtina
541-3011/01 Modelování a simulace těžebních procesů navazující magisterské čeština
541-3011/02 Modelování a simulace těžebních procesů navazující magisterské angličtina
541-0052/01 Modelování geologických objektů bakalářské čeština
541-0052/02 Modelování geologických objektů bakalářské angličtina
541-0052/03 Modelování geologických objektů bakalářské čeština
541-0052/04 Modelování geologických objektů bakalářské angličtina
541-0952/02 Modelování hydrogeologických procesů doktorské čeština
541-0952/03 Modelování hydrogeologických procesů doktorské angličtina
541-0938/01 Moderní geofyzikální technologie doktorské čeština
541-0938/02 Moderní geofyzikální technologie doktorské angličtina
541-1049/01 Moderní geofyzikální technologie univerzita 3. věku čeština
541-0096/05 Muzejnictví bakalářské čeština
541-0096/06 Muzejnictví bakalářské čeština
541-0057/18 Nauka o Zemi bakalářské čeština
541-0057/19 Nauka o Zemi bakalářské angličtina
541-0057/21 Nauka o Zemi bakalářské čeština
541-0057/22 Nauka o Zemi bakalářské čeština
541-0057/23 Nauka o Zemi bakalářské angličtina
541-1006/01 Nauka o Zemi univerzita 3. věku čeština
541-3013/01 Nekonvenční typy ložisek uhlovodíků navazující magisterské čeština
541-3013/02 Nekonvenční typy ložisek uhlovodíků navazující magisterské angličtina
541-0963/02 Nerostná surovinová politika doktorské čeština
541-0963/03 Nerostná surovinová politika doktorské angličtina
541-0977/02 Netradiční metody využití ložisek doktorské čeština
541-0977/03 Netradiční metody využití ložisek doktorské angličtina
541-1044/01 Nové vědní poznatky univerzita 3. věku čeština
541-0140/01 Odborný geologický seminář 1 navazující magisterské čeština
541-0140/02 Odborný geologický seminář 1 navazující magisterské angličtina
541-0141/01 Odborný geologický seminář 2 navazující magisterské čeština
541-0141/02 Odborný geologický seminář 2 navazující magisterské angličtina
541-0142/01 Odborný geologický seminář 3 navazující magisterské čeština
541-0142/02 Odborný geologický seminář 3 navazující magisterské angličtina
541-0123/01 Ochrana a sanace vod navazující magisterské čeština
541-0123/02 Ochrana a sanace vod navazující magisterské angličtina
541-0123/03 Ochrana a sanace vod navazující magisterské čeština
541-0123/04 Ochrana a sanace vod navazující magisterské angličtina
541-0889/02 Optimalizace průzkumu doktorské čeština
541-0968/03 Paleogeografie doktorské čeština
541-0968/04 Paleogeografie doktorské angličtina
541-0014/03 Paleontologie bakalářské čeština
541-0014/05 Paleontologie bakalářské angličtina
541-0014/06 Paleontologie bakalářské čeština
541-0014/07 Paleontologie bakalářské angličtina
541-1013/01 Paleontologie univerzita 3. věku čeština
541-3012/01 Pažení a cementace vrtů navazující magisterské čeština
541-3012/02 Pažení a cementace vrtů navazující magisterské angličtina
541-3004/01 Petrofyzikální parametry ložisek uhlovodíků bakalářské čeština
541-3004/02 Petrofyzikální parametry ložisek uhlovodíků bakalářské angličtina
541-0015/02 Petrografie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0015/05 Petrografie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0015/06 Petrografie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0015/07 Petrografie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0015/08 Petrografie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0015/09 Petrografie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-1010/01 Petrografie univerzita 3. věku čeština
541-1012/02 Petrografie laboratoře univerzita 3. věku čeština
541-0905/02 Petrologie doktorské čeština
541-0905/03 Petrologie doktorské angličtina
541-0973/02 Petrologie uhlí doktorské čeština
541-0973/03 Petrologie uhlí doktorské angličtina
541-0540/04 Počítačová grafika bakalářské čeština
541-0540/05 Počítačová grafika bakalářské čeština
541-0540/06 Počítačová grafika bakalářské angličtina
541-0540/07 Počítačová grafika bakalářské čeština
541-0891/02 Počítačová grafika v geovědách doktorské čeština
541-0277/05 Počítačové praktikum bakalářské čeština
541-0277/06 Počítačové praktikum bakalářské angličtina
541-3014/01 Podzemní opravy sond navazující magisterské čeština
541-3014/02 Podzemní opravy sond navazující magisterské angličtina
541-0975/02 Podzemní uskladňování doktorské čeština
541-0975/03 Podzemní uskladňování doktorské angličtina
541-1045/01 Pohledy na vybrané země světa univerzita 3. věku čeština
541-0135/01 Pokročilé statistické metody pro zpracování dat navazující magisterské čeština
541-0467/01 Praktické cvičení z vrtání bakalářské čeština
541-0467/04 Praktické cvičení z vrtání bakalářské angličtina
541-0467/05 Praktické cvičení z vrtání bakalářské čeština
541-0467/06 Praktické cvičení z vrtání bakalářské angličtina
541-0138/01 Praktika z cestovního ruchu bakalářské čeština
541-0605/02 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků navazující magisterské čeština
541-0605/04 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků navazující magisterské angličtina
541-0605/05 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků navazující magisterské čeština
541-0605/06 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků navazující magisterské angličtina
541-3021/01 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků navazující magisterské čeština
541-3021/02 Projektování otvírky ložisek uhlovodíků navazující magisterské angličtina
541-0513/02 Průzkumné a vrtné práce bakalářské čeština
541-0513/03 Průzkumné a vrtné práce navazující magisterské čeština
541-1050/01 Příklady aplikované geologie univerzita 3. věku čeština
541-0547/02 Přírodní a technogenní surovinové zdroje bakalářské čeština
541-1029/01 Přírodní katastrofy univerzita 3. věku čeština
541-0037/03 Regionální geologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0037/05 Regionální geologie bakalářské čeština
541-0037/06 Regionální geologie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0037/07 Regionální geologie bakalářské čeština
541-0037/08 Regionální geologie bakalářské angličtina
541-1014/01 Regionální geologie univerzita 3. věku čeština
541-4001/01 Regionální hydrogeologie bakalářské čeština
541-0026/02 Regionální inženýrská geologie navazující magisterské čeština
541-0026/03 Regionální inženýrská geologie navazující magisterské čeština
541-0026/04 Regionální inženýrská geologie navazující magisterské angličtina
541-1035/01 Regionální památky univerzita 3. věku čeština
541-0149/01 Remediační technologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0149/02 Remediační technologie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-1030/01 Sanace - svahové pohyby univerzita 3. věku čeština
541-3015/01 Sběr, úprava a transport ropy a zemního plynu navazující magisterské čeština
541-3015/02 Sběr, úprava a transport ropy a zemního plynu navazující magisterské angličtina
541-0074/02 Sedimentologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0074/04 Sedimentologie navazující magisterské čeština
541-0074/05 Sedimentologie navazující magisterské angličtina
541-0074/06 Sedimentologie navazující magisterské čeština
541-0074/07 Sedimentologie navazující magisterské angličtina
541-0901/04 Sedimentologie doktorské čeština
541-0901/05 Sedimentologie doktorské angličtina
541-0702/01 Seminář k bakalářské práci bakalářské čeština
541-0702/02 Seminář k bakalářské práci bakalářské angličtina
541-0702/03 Seminář k bakalářské práci bakalářské čeština
541-0702/04 Seminář k bakalářské práci bakalářské čeština
541-0702/05 Seminář k bakalářské práci bakalářské angličtina
541-0703/01 Seminář k diplomové práci navazující magisterské čeština
541-0703/03 Seminář k diplomové práci navazující magisterské angličtina
541-0555/03 Silikáty navazující magisterské čeština
541-0555/04 Silikáty navazující magisterské angličtina
541-0979/02 Speciální hydrogeologie doktorské čeština
541-0979/03 Speciální hydrogeologie doktorské angličtina
541-0498/02 Speciální inženýrská geologie navazující magisterské čeština
541-0498/03 Speciální inženýrská geologie navazující magisterské čeština
541-0498/04 Speciální inženýrská geologie navazující magisterské angličtina
541-0978/04 Speciální inženýrská geologie doktorské čeština
541-0978/05 Speciální inženýrská geologie doktorské angličtina
541-0490/03 Speciální vrtné práce navazující magisterské čeština
541-0490/04 Speciální vrtné práce navazující magisterské čeština
541-0490/05 Speciální vrtné práce navazující magisterské angličtina
541-0490/06 Speciální vrtné práce navazující magisterské čeština
541-0490/07 Speciální vrtné práce navazující magisterské angličtina
541-0134/01 Statistické metody pro zpracování dat bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0181/01 Statistika bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0181/02 Statistika bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0609/02 Statistika a informatika bakalářské čeština
541-0982/02 Stratigrafická a regionální geologie doktorské čeština
541-0982/03 Stratigrafická a regionální geologie doktorské angličtina
541-0034/04 Strukturní geologie navazující magisterské čeština
541-0034/05 Strukturní geologie navazující magisterské čeština
541-0034/06 Strukturní geologie navazující magisterské angličtina
541-0034/07 Strukturní geologie navazující magisterské čeština
541-0034/08 Strukturní geologie navazující magisterské angličtina
541-0274/07 Suroviny a jejich využití bakalářské čeština
541-0274/08 Suroviny a jejich využití bakalářské čeština
541-0019/02 Technická petrografie navazující magisterské čeština
541-0970/02 Technická petrografie doktorské čeština
541-0970/03 Technická petrografie doktorské angličtina
541-1011/02 Technická petrografie univerzita 3. věku čeština
541-0170/01 Technická petrografie a základy chemie silikátů navazující magisterské čeština
541-0170/02 Technická petrografie a základy chemie silikátů navazující magisterské angličtina
541-0170/03 Technická petrografie a základy chemie silikátů navazující magisterské čeština
541-0170/04 Technická petrografie a základy chemie silikátů navazující magisterské angličtina
541-0967/01 Technická petrografie a základy chemie silikátů doktorské čeština
541-0967/02 Technická petrografie a základy chemie silikátů doktorské angličtina
541-0055/01 Technické kulturní památky bakalářské čeština
541-0055/03 Technické kulturní památky bakalářské čeština
541-0594/02 Technické památky bakalářské čeština
541-0594/04 Technické památky bakalářské čeština
541-1039/01 Technické památky univerzita 3. věku čeština
541-0425/01 Technické průzkumné práce bakalářské čeština
541-0425/05 Technické průzkumné práce bakalářské čeština
541-0425/06 Technické průzkumné práce bakalářské angličtina
541-0425/07 Technické průzkumné práce bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0425/08 Technické průzkumné práce bakalářské angličtina
541-0425/09 Technické průzkumné práce bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-1028/01 Technické průzkumné práce univerzita 3. věku čeština
541-0989/02 Technika a technologie vrtání doktorské čeština
541-0989/03 Technika a technologie vrtání doktorské angličtina
541-0126/01 Technika služeb turismu bakalářské čeština
541-0126/02 Technika služeb turismu bakalářské čeština
541-0974/02 Technologie silikátů doktorské čeština
541-0974/03 Technologie silikátů doktorské angličtina
541-0990/02 Tektonika doktorské čeština
541-0990/03 Tektonika doktorské angličtina
541-3005/01 Teorie proudění fluid v pórovém prostředí bakalářské čeština
541-3005/02 Teorie proudění fluid v pórovém prostředí bakalářské angličtina
541-0139/01 Teorie turismu bakalářské čeština
541-0013/02 Terénní cvičení z Geologie bakalářské čeština
541-0013/03 Terénní cvičení z Geologie bakalářské angličtina
541-0013/04 Terénní cvičení z Geologie bakalářské čeština
541-0013/05 Terénní cvičení z Geologie bakalářské angličtina
541-1016/01 Těžba a zpracování uhlovodíků univerzita 3. věku čeština
541-0992/02 Těžba kapalin a plynů doktorské čeština
541-0992/03 Těžba kapalin a plynů doktorské angličtina
541-0021/01 Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací bakalářské čeština
541-0021/03 Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací bakalářské čeština
541-0021/04 Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací bakalářské angličtina
541-0586/02 Těžba uhlovodíků navazující magisterské čeština
541-0586/03 Těžba uhlovodíků navazující magisterské čeština
541-0586/04 Těžba uhlovodíků navazující magisterské angličtina
541-3022/01 Těžba uhlovodíků bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-3022/02 Těžba uhlovodíků bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0137/01 UNESCO památky bakalářské čeština
541-3006/01 Úvod do těžby uhlovodíků bakalářské čeština
541-3006/02 Úvod do těžby uhlovodíků bakalářské angličtina
541-0127/01 Úvod do turismu bakalářské čeština
541-0127/02 Úvod do turismu bakalářské čeština
541-0005/01 Užitá geofyzika navazující magisterské čeština
541-0005/02 Užitá geofyzika navazující magisterské čeština
541-0005/04 Užitá geofyzika navazující magisterské angličtina
541-0005/05 Užitá geofyzika navazující magisterské čeština
541-0005/06 Užitá geofyzika navazující magisterské angličtina
541-0993/02 Užitá geofyzika doktorské čeština
541-0993/03 Užitá geofyzika doktorské angličtina
541-0130/01 Vedlejší energetické produkty bakalářské čeština
541-0130/02 Vedlejší energetické produkty bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-1043/01 Voda na Zemi univerzita 3. věku čeština
541-3016/01 Vrtné nástroje pro hlubinné vrtání navazující magisterské čeština
541-3016/02 Vrtné nástroje pro hlubinné vrtání navazující magisterské angličtina
541-0585/03 Vrtné stroje a mechanismy navazující magisterské čeština
541-0585/04 Vrtné stroje a mechanismy navazující magisterské čeština
541-0585/05 Vrtné stroje a mechanismy navazující magisterské angličtina
541-0585/06 Vrtné stroje a mechanismy bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0585/07 Vrtné stroje a mechanismy bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0489/04 Vrtný průzkum a hlubinné vrtání navazující magisterské čeština
541-0489/05 Vrtný průzkum a hlubinné vrtání navazující magisterské čeština
541-0489/06 Vrtný průzkum a hlubinné vrtání navazující magisterské angličtina
541-0489/07 Vrtný průzkum a hlubinné vrtání navazující magisterské čeština
541-0489/08 Vrtný průzkum a hlubinné vrtání navazující magisterské angličtina
541-0994/02 Všeobecná a strukturní geologie doktorské čeština
541-0994/03 Všeobecná a strukturní geologie doktorské angličtina
541-0025/04 Všeobecná geologie bakalářské čeština
541-0025/07 Všeobecná geologie bakalářské čeština
541-0025/08 Všeobecná geologie bakalářské čeština
541-0025/09 Všeobecná geologie bakalářské angličtina
541-0025/10 Všeobecná geologie bakalářské angličtina
541-0025/11 Všeobecná geologie bakalářské čeština
541-0025/12 Všeobecná geologie bakalářské angličtina
541-0025/13 Všeobecná geologie bakalářské čeština
541-0025/14 Všeobecná geologie bakalářské angličtina
541-0025/15 Všeobecná geologie bakalářské čeština
541-0520/03 Vtlačování tekutých odpadů vrty navazující magisterské čeština
541-0520/05 Vtlačování tekutých odpadů vrty navazující magisterské čeština
541-0520/06 Vtlačování tekutých odpadů vrty navazující magisterské angličtina
541-3017/01 Výplachové hospodářství vrtných souprav navazující magisterské čeština
541-3017/02 Výplachové hospodářství vrtných souprav navazující magisterské angličtina
541-0592/02 Výpočetní technika bakalářské čeština
541-0592/03 Výpočetní technika bakalářské čeština
541-0024/01 Výpočet zásob nerostných surovin navazující magisterské čeština
541-0024/02 Výpočet zásob nerostných surovin navazující magisterské čeština
541-0024/03 Výpočet zásob nerostných surovin navazující magisterské angličtina
541-3018/01 Well Control navazující magisterské čeština
541-3018/02 Well Control navazující magisterské angličtina
541-4000/01 Základy geochemie bakalářské čeština
541-0053/01 Základy hydrometeorologie bakalářské
navazující magisterské
čeština
541-0053/02 Základy hydrometeorologie bakalářské
navazující magisterské
angličtina
541-0180/01 Základy surovinové politiky státu bakalářské čeština
541-0136/01 Zpracování a využití hydrogeologických dat v praxi bakalářské čeština
541-0136/02 Zpracování a využití hydrogeologických dat v praxi bakalářské angličtina
541-0234/02 Zřizování a provoz PZP navazující magisterské čeština
541-0234/03 Zřizování a provoz PZP navazující magisterské čeština
541-0234/04 Zřizování a provoz PZP navazující magisterské angličtina
541-0234/05 Zřizování a provoz PZP navazující magisterské čeština
541-0234/06 Zřizování a provoz PZP navazující magisterské angličtina
541-3019/01 Zvyšování výtěžnosti ložisek uhlovodíků navazující magisterské čeština
541-3019/02 Zvyšování výtěžnosti ložisek uhlovodíků navazující magisterské angličtina