Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Navazující magisterské studium je zaměřeno především na výchovu inženýrů v oblasti aplikované geologie (hydrogeologie, inženýrské geologie, technické mineralogie a petrografie, geochemie životního prostředí, ložiskové geologie, vrtného průzkumu, geotermální energie a aplikované geofyziky). Posluchači absolvují předměty přírodovědného a technického charakteru, které jim umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů.

Program navazujícího magisterského studia: