bližší informace o této formě vzdělávání pro seniory najdete na  https://e-senior.czu.cz/

      Kontaktní středisko VU3V na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO.

Výuka Virtuální Univerzity třetího věku se koná v Geologickém pavilonu prof. Pošepného v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, místnost GP106.

Cena kurzu je 420,- Kč (tj. 1 semestr= 6 přednášek)

KURZY pro ZS 2019/2020

  • České dějiny a jejich souvislosti II. 

lektor prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (FF UK Praha)

Tento kurz České dějiny v souvislostech II se zabývá českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

Osnova: 1. Krize jako počátek nového, 2. Zlatý věk, 3. Temno a jeho světla, 4. Osvícenství a jeho stíny,        5. Národní obrození, 6. Zrození občana

Přednášky tohoto kurzu se budou konat vždy v pátek (sudé týdny)

14,00 - 15,30 hod

04.10.2019 , 18.10.2019, 01.11.2019, 15.11.2019, 29.11.2019, 13.12.2019

  • Dějiny oděvní kultury

Výukový garant: Ing. Petr Tylínek (TU liberec)

V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií od nejstarších dob po 16. století.

Přednášky tohoto kurzu se budou konat vždy v pátek (sudé týdny)

15,45-17 hodin hod.

04.10.2019 , 18.10.2019, 01.11.2019, 15.11.2019, 29.11.2019, 13.12.2019

KONTAKTNÍ INFORMACE: 
Konzultační středisko VU3V 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Geologický pavilon prof. F. Pošepného
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba pro Virtuální U3V
Ing. Martina Polášková
Telefon 597 325 392
Email: martina.polaskova@vsb.cz