Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zahajovací přednáška Univerzity 3. věku, akademického roku 2019/2020
proběhla 18. září 2019 v sále kina Vesmír Ostrava

přednáška "Svět z pohledu geomontánního cestovatele" prof. Ing. Mariana Marschalko, Ph.D.,z Katedry geologického inženýrství HGF VŠB-TUO, byla určena všem účastníkům U3V, kteří tuto formu CŽV na VŠB-TUO navštěvují.

Studijní programy U3V HGF pro ak. rok 2019/2020

 • Společnost a geovědy 1. ročník

  • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
   1. roč. Moderní geofyzikální technologie, Příklady aplikované geologie, Architektura pro brownfieldy, Rekultivace a regenerace krajiny, Zajištění a likvidace důlních děl, Historie a současnost bezpečnosti v geovědách.
   (2. roč. ak. rok 2020/2021- Památková péče pro brownfieldy, UNESCO památky, Vybrané vlastnosti  hornin, Možnosti získávání nerostných a druhotných surovin, Základy ekonomických znalostí)
  • Výuka v úterý 14,15-15,45 hod.
 • Svět geoinformatiky 1. ročník     

  • (u zájemců předpokládaná základní znalost práce na PC)
  • dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
   1.roč. Zhotovení a úprava digitálních fotografií, Globální navigační družicové systémy (GPS), Tvorba digitálních prezentací, Práce s textovým a tabulkovým editorem.
   (2. roč. ak. rok 2020/2021- Mobilní komunikace (Skype, facebook, skype, messenger), Základy práce s geografickými daty, Tvorba tematických map, Dálkový průzkum Země pomocí družic, letadel, dronů.
  • Výuka v úterý 14,15-15,45 hod.
 • Geomontánní turismus pro U3V 2. ročník

  • předměty Ekonomika turismu, Geografie turismu, Balneotechnika a balneologie, Krajinné systémy Technická estetika, Patologické jevy ve společnosti
  • Výuka ve středu 14,15-15,45 hod.
 • Základy geologie

  • předměty Regionální geologie, Historická geologie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Těžba a zpracování uhlovodíků, Geotermální energie
  • Výuka ve středu 16,00-17,30 hod.
 • Společnost a přírodní vědy

  • předměty-Mikroorganismy v životním prostředí II., Příroda a krajina, Pohledy na vybrané země světa - Čína, Astronomické jevy, Kvartér, Mobilní komunikace
  • Výuka ve středu 1. skupina 14,15-15,45 hod , 2. skupina 16,00-17,30 hod