Zahajovací přednáška Univerzity 3. věku, akademického roku 2019/2020
proběhla
18. září 2019 v sále kina Vesmír Ostrava

přednáška "Svět z pohledu geomontánního cestovatele" prof. Ing. Mariana Marschalko, Ph.D.,z Katedry geologického inženýrství HGF VŠB-TUO, byla určena všem účastníkům U3V, kteří tuto formu CŽV na VŠB-TUO navštěvují.

Studijní programy U3V HGF pro ak. rok 2019/2020

  • Společnost a geovědy 1. ročník

    dvouletý stud. program s předmětovou náplní: 

  1. roč. Moderní geofyzikální technologie, Příklady aplikované geologie, Architektura pro brownfieldy, Rekultivace a regenerace krajiny, Zajištění a likvidace důlních děl, Historie a současnost bezpečnosti v geovědách.

 (2. roč. ak. rok 2020/2021- Památková péče pro brownfieldy, UNESCO památky, Vybrané vlastnosti  hornin, Možnosti získávání nerostných a druhotných surovin, Základy ekonomických znalostí)

 Výuka v úterý 14,15-15,45 hod.

  • Svět geoinformatiky 1. ročník     

    (u zájemců předpokládaná základní znalost práce na PC)

dvouletý stud. program s předmětovou náplní:

1.roč. Zhotovení a úprava digitálních fotografií, Globální navigační družicové systémy (GPS), Tvorba digitálních prezentací, Práce s textovým a tabulkovým editorem.

 (2. roč. ak. rok 2020/2021- Mobilní komunikace (Skype, facebook, skype, messenger), Základy práce s geografickými daty, Tvorba tematických map, Dálkový průzkum Země pomocí družic, letadel, dronů.

 Výuka v úterý 14,15-15,45 hod.

  • Geomontánní turismus pro U3V 2. ročník

předměty Ekonomika turismu, Geografie turismu, Balneotechnika a balneologie, Krajinné systémy Technická estetika, Patologické jevy ve společnosti

Výuka ve středu 14,15-15,45 hod.

  •  Základy geologie

předměty Regionální geologie, Historická geologie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Těžba a zpracování uhlovodíků, Geotermální energie

Výuka ve středu 16,00-17,30 hod.

  •  Společnost a přírodní vědy

předměty-Mikroorganismy v životním prostředí II., Příroda a krajina, Pohledy na vybrané země světa - Čína, Astronomické jevy, Kvartér, Mobilní komunikace

Výuka ve středu 1. skupina 14,15-15,45 hod , 2. skupina 16,00-17,30 hod