Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní programy U3V na Hornicko geologické fakultě:

1. ročník - PŘIHLÁŠKY OD 1. ČERVNA 2020 NA GEOLOGICKÉM PAVILONU viz

  • Základy geologie (kapacita 25 účastníků)

dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
1. roč. Základy astronomie, Nauka o Zemi, Geomorfologie, Mineralogie, Petrografie.

(2. roč. 2021/2022 Regionální geologie, Historická geologie, Ložiska nerostných surovin, Dobývání ložisek, Těžba a zpracování uhlovodíků, Geotermální energie.)

Výuka ve středu 14,15-15,45 hod.

  • Aplikovaná geologie (kapacita 25 účastníků)

dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
1. roč. Sanace - svahové pohyby, Přírodní katastrofy, Technické průzkumné práce, Rizika hornické činnosti, Vlivy hornictví.

(2. roč. 2021/2022 Geometrie kolem nás II., Úprava a čištění vody, Meteorologie a klimatologie, Vodní hospodářství, Karsologie.)

Výuka ve středu 16-17,30 hod.

  • Společnost a přírodní vědy kapacita 40 účastníků

dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
1. roč. Komunikace vědy s veřejností, Věda a výzkum na VŠB-TUO, Voda na Zemi, Mikroorganismy v životním prostředí, Minerální biotechnologie, Současná témata společenských věd.

(2. roč. 2021/2022 Mikroorganismy v životním prostředí II., Příroda a krajina, Pohledy na vybrané země světa - Čína, Astronomické jevy, Kvartér, Mobilní komunikace.)

Výuka ve středu 16-17,30 hod.

  • Společnost a geovědy kapacita 40 účastníků

dvouletý stud. program s předmětovou náplní:
1. roč. Moderní geofyzikální technologie, Příklady aplikované geologie, Architektura pro brownfieldy, Rekultivace a regenerace krajiny, Zajištění a likvidace důlních děl, Historie a současnost bezpečnosti v geovědách.

(2. roč. ak. rok 2020/2021- Památková péče pro brownfieldy, UNESCO památky, Vybrané vlastnosti hornin, Možnosti získávání nerostných a druhotných surovin, Základy ekonomických znalostí).

Výuka ve středu 14,5-15,45 hod.

2. ročník

Společnost a geovědy - podmínka studia – absolvování 1. ročníku tohoto studijního programu

předmětová náplň: Památková péče pro brownfieldy, UNESCO památky, Vybrané vlastnosti  hornin, Možnosti získávání nerostných a druhotných surovin, Základy ekonomických znalostí)

Výuka v úterý 14,15-15,45 hod.