Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzita 3. věku je neprofesní, zájmové vzdělávání určené široké veřejnosti seniorského, důchodového věku (55+). Předpokladem přihlášení je ukončené středoškolské vzdělání zájemce.

Podmínky přijetí do 1. ročníku

  • dosažený požadovaný věk 55+
  • odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky (formulář pouze v tištěné podobě- k dispozici u koordinátora U3V HGF na Geologickém pavilonu),
  • zaplacení předepsané úhrady za studium (1000,- platba jen v hotovosti),
  • doložení dokladu o dosaženém vzdělání (kopie maturitního vysvědčení + u VŠ vzdělání i kopie diplomu).

Podmínky zapsání do 2. ročníku

  • absolvování 1. ročníku daného studijního programu (splnění 70 % účasti na přednáškách a ostatních stud. poviností)
  • zaplacení předepsané úhrady za studium (1000,- v hotovosti nebo bezhotovostním převodem)

Po zvládnutí celého studijního programu (dvouletého) obdrží úspěšní absolventi z rukou představitelů fakulty Osvědčení o absolvování studijního programu U3V.

Přihlášky do 1. ročníku U3V na HGF pro akademický rok 2020/2021 se podávají od 1. června 2020 do 31. srpna 2020 (nebo do naplnění kapacity studijních skupin) na Geologickém pavilonu

  • Informace o studiu

Zájemci o studium U3V na HGF VŠB - TUO se mohou blíže informovat na Geologickém pavilonu prof. Pošepného, 17. listopadu Ostrava - Poruba u Ing. Martiny Poláškové, tel. 597 325 392, email: martina.polaskova@vsb.cz